Osoitteet ja nimistö

Kunta vastaa opaskartan ylläpidosta ja osoitenumeroiden antamisesta sekä taajama- että haja-asutusalueelle.

Kaavoitetulle alueelle tiennimet annetaan asemakaavassa.

Haja-asutusalueelle tienimet vahvistetaan viranhaltijapäätöksellä.

Osoitteet ja nimistö pysyvät ajan tasalla kunnan osoitejärjestelmässä ja nimistörekisterissä.