Paassillan yritysalueen laajennuksen asemakaava

Kaavan numero 098 08-274

Kaavoitettava alue sijaitsee Lahden eteläisen kehätien Soramäen eritasoliittymän eteläpuolella. Kaavoitettava alue käsittää eritasoliittymään rajautuvat liikerakentamiseen tarkoitetut tontit sekä tonttien itäpuolella olevan metsäisen mäkialueen.

Asemakaavan tavoitteena on laajentaa yritysaluetta ja osoittaa liikerakennusten korttelialue teolliselle toiminnalle mahdollistaen laajan yhtenäisen tontin toteuttamisen.

Nyt:Aloitusvaihe

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 11.5. – 9.6.2022 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

11.5.2022
Kehitys- ja kaavoituspalvelut

Asiakirjat (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS


Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty kaava-alueen laajentamisen vuoksi.

Päivitetty OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 3.11. – 2.12.2022 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

 

2.11.2022
Kehitys- ja kaavoituspalvelut

Asiakirjat (pdf):

Päivitetty 20.10.2022 osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen