Paassilta II

Asemakaavan numero 08-253

Kaavoitettava alue sijoittuu Riihimäentien varteen Hopeakallion ja Paassillan yritysalueiden väliin. Alue käsittää pohjoisosaan sijoittuvan VT12 uuden linjauksen liittymäalueen.

Alueen pinta-ala on noin 14,9 hehtaaria.

Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa Lahden Eteläisen kehätien liittymäalue tiealueeksi ja valtatien eteläpuolella oleva asemakaavoittamaton alue yritystoiminnan alueeksi.

Aloitus- ja luonnosvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS ja asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä 24.11.-23.12.2016.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

OAS

Kaavaluonnos

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 9.3. - 7.4. 2017.

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus

Asemakaavakartta

Selostus

Selostuksen liitteet

Nyt:Hyväksyminen

Tekninen lautakunta 18.4.2017

Kunnanhallitus 24.4.2017

Kunnanvaltuusto 22.5.2017 §27

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet