Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Hälvälän ampumaurheilukeskuksen haulikkorata-alue

Kategoria:
Takaisin

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, päätös 24.10.2017

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 24.10.2017 ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan päätöksen Lahden Ampumaseura ry:n ilmoituksen johdosta. Päätös koskee Hollolan Hälvälässä, kiinteistöllä 98-408-1-143 sijaitsevan Hälvälän ampumaurheilukeskuksen haulikkorata-alueen pilaantuneen maaperän puhdistamista. 

Kuulutus päätöksestä pidetään nähtävillä 25.10. - 23.11.2017 Hollolan kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Virastotie 3, Hollola. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana Hollolan kunnanvirastolla osoitteessa Virastotie 3, Hollola sekä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, osoitteessa Kirkkokatu 12, Lahti. 

Ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaan valitusoikeus tähän päätökseen on asianosaisella; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

Lahdessa 24. lokakuuta 2017 

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 

Ympäristö ja luonnonvarat               

Julkaistu: 24.10.2017 12.11