Päijänteen ympäriajo 25.-26.3.2017

Kategoria:
Takaisin

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 21.1.2017 päätöksen Helsingin moottorikerho ry:n tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.

Kuulutus on nähtävillä 22.32.-23.3.2017 Hollolan kunnan ilmoitustaululla.

Julkaistu: 22.02.2017 08.00