Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä siirtyy ateriapalveluissa palvelusetelille 1.1.2020 alkaen

Takaisin

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on uudistamassa ikääntyneiden kotiin vietäviä ateriapalveluja vuonna 2020. Uudistuksessa kotiin vietävät ateriapalvelut siirtyvä kokonaisuudessa palvelusetelille kaikissa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kunnissa. Palvelusetelimallissa ovat jo Lahti ja Padasjoki.

Ateriapalvelun palvelusetelin tarkoituksena on taata asiakkaillemme valinnan mahdollisuuksia aterioidensa suhteen. Tavoitteena on myös tukea kuntien yrittäjyyttä, mahdollistamalla ateriapalveluntuottajaksi pääseminen mahdollisimman monille erilaisille
yrityksille. Nämä edellä mainitut eivät ole nykyisellä järjestämistavalla olleet mahdollisia. Lisäksi nykyinen sopimusmalli on ollut vastuiltaan hankala ja moniportainen hallinnoida.

Ateriapalvelun siirtyessä palvelusetelille Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kantaa
edelleen vastuun kotiin kuljetetun aterian järjestämisvastuustaan.

Päijät-Hämeen yrittäjien kontaktointi ja informointi muutoksesta on aloitettu laajasti ja
ensimmäinen yrittäjien tapaaminen pidetty 17.10.2019. Tapaamisia yrittäjien kanssa
tullaan järjestämään lisää muutoksen edetessä. Myös suurempien palveluntuottajien
kanssa on käyty keskusteluja ateriapalveluiden tulevaisuudesta.

Käymme myös kuntien vanhusneuvostoissa kertomassa muutoksesta ja tulemme myös mielellämme
muihin foorumeihin vierailemaan tämän asian tiimoilta.

Palvelusetelille siirtyminen tapahtuu ensin Hollolan ja Hartolan osalta 1.1.2020 alkaen.
Siirtymän aikaistuminen näissä kunnissa johtuu edellisten sopimusten päättymisestä
ripeämmällä aikataululla. Asiakkaat informoidaan muutoksesta kirjeitse marraskuun
aikana.
Lopuissa kunnissa (Asikkala, Iitti, Kärkölä, Myrskylä, Orimattila, Pukkila,) muutos astuu voimaan 1.5.2020. Tällöin asiakkaat tullaan informoimaan tilanteesta maaliskuun
aikana kirjeitse.
Asiakkaita ohjaavat muutoksessa asiakasohjaajat.
Yhteistyöterveisin!
Corinne Soini Jenni Tolsa
Tulosaluejohtaja Palvelupäällikkö
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Julkaistu: 04.11.2019 10.22