Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä varautuu koronatartuntojen esiintymiseen alueellaan

Takaisin

Uuden koronaviruksen aiheuttama tautitilanne Suomessa on muuttunut, ja maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueiksi on luovuttu. Päijäthämäläisillä ei toistaiseksi ole todettu varmistettuja tartuntoja.

Muuttuneen tilanteen vuoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi torstai-iltana uuden toimenpideohjeen terveydenhuollolle koronaepäilyjen varalta. Yhtymän oma koronavirusohje on päivitetty valtakunnalliseen ohjeistukseen ja alueelliseen kokonaisharkintaan perustuen.

Yhtymän johtoryhmä on kokoontunut perjantaiaamuna ylimääräiseen kokoukseen käymään läpi uudet ohjeistukset ja toimintasuunnitelmat koronaviruksen laajemman esiintymisen varalta. Myös yhtymän omistajakuntien kunnanjohtajista koostuva työvaliokunta on kutsuttu koolle perjantaina kello 16.30. Kokouksen tavoitteena on sopia yhteisistä käytännöistä maakunnassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautuminen on suunniteltava siten, että toimintavarmuus säilyy ja yhtymä suoriutuu mahdollisen epidemian hallinnan ohella perustehtävistään eli muiden asiakkaiden ja potilaiden hoidosta.

Infektiolääkäriresurssia vahvistettu

Osana koronainfektioiden lisääntymiseen varautumista on täsmennetty yhtymän näytteenottoa koskevaa ohjeistusta. Näytteenottoa kohdentamalla pyritään tunnistamaan vakavien, sairaalahoitoa vaativien tapausten lisäksi myös virusta mahdollisesti levittävät henkilöt aikaisessa vaiheessa.

Jatkossa koronavirusnäyte otetaan kaikilta sairaalahoitoa tarvitsevilta potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita ja epäily keuhkokuumeesta, jolle ei ole selkeää syytä. Myös oireilevalta terveys- ja sosiaalihuollon henkilöstöltä otetaan aiempaa matalammalla kynnyksellä koronanäyte. Tällä pyritään ehkäisemään hoitohenkilöstön sairastumisia ja turvaamaan työntekijöiden riittävyyttä sen varalta, että tautitapauksia ilmenisi alueella enemmän. Yhtymän infektiolääkäriresurssia on jo vahvistettu.

Koronanäyte otetaan tarvittaessa myös iäkkäiltä henkilöiltä, joilla on perussairauksia ja akuutin hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta. Päijät-Hämeen tilanne on merkittävästi erilainen kuin pääkaupunkiseudun, joten toistaiseksi maakunnassa ei ole perusteita testata kaikkia flunssaoireisia palvelutalojen asukkaita.

Valtakunnallisen tautitilanteen vuoksi yhtymä kiinnittää erityistä huomiota alueensa vanhusväestön palveluiden saatavuuteen ja palveluiden jatkuvuuden turvaamiseen mahdollisessa epidemiatilanteessa.

Vierailuja vuodeosastoille ja palvelutaloihin harkiten

Hyvinvointiyhtymä pyytää harkitsemaan vierailuja vuodeosastoille ja palvelutaloihin. Vierailuista on syytä pidättäytyä kokonaan, jos on vähäisiäkin hengitystieoireita kuten nuhaa, yskää tai kurkkukipua. Myöskään ryhmävierailuja ei toivota tehtävän toistaiseksi mihinkään sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön.

Vierailujen vähentämisellä suojataan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä että asiakkaita ja potilaita.

Yhtymä seuraa koronatilanteen kehitystä jatkuvasti ja varautuu muuttamaan ohjeistuksia alueellaan aluehallintoviranomaisten ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosten linjausten mukaisesti. Yhtymässä on hyvä valmius laajemmankin potilasjoukon hoitoon.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.phhyky.fi

Julkaistu: 13.03.2020 14.00