Päijät-Hämeen jätelautakunnan päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä tehdyn päätöksen korjaamiseksi

Kategoria:
Takaisin

Kuulutus

D/3175/14.06.00.00/2016
 

Päijät-Hämeen jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 30.3.2017 § 9 korjata aiempaa 16.2.2017 § 6 kuljetusjärjestelmäpäätöstä. Päätös ei koske Heinolan haja-asutusalueen yhdyskuntajätteen, Heinolan taajama-alueen biojätteen, Sysmän haja-asutusalueen yhdyskuntajätteen, Orimattilan taajama-alueen biojätteen ja Orimattilan Artjärven yhdyskuntajätteen kuljetusta.

Päätös on julkisesti nähtävillä 6.4–5.5.2017 Lahti-pisteissä, Lahden kaupungintalolla sekä Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Orimattilan, Myrskylän, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän ilmoitustauluilla sekä Lahden kaupungin internet-sivuilla. Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.

 

 

 

 

Julkaistu: 06.04.2017 00.01