Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan vireille tulo ja OAS-luonnos sekä YVA-ohjelma

Kategoria:
Takaisin

Kuulutus

Kuulutus on luettavissa www.paijat-hame.fi ja www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA ajalla 28.1.-28.2.2019.

Lahdessa 18.1.2019                                  Lahdessa 18.1.2019
Päijät-Hämeen maakuntahallitus                Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu: 23.01.2019 00.01