Päijät-Hämeen keskussairaala edelleen Suomen tuottavin

Takaisin

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi sairaaloiden tuottavuusluvut vuodelta 2018. Keskussairaaloiden vertailussa Päijät-Häme on pärjännyt hyvin, sijoittuen viime vuosien tuloksissa kolmen tuottavimman sairaalan joukkoon.

Uusimmat tilastot vuodelta 2018 kertovat, että hyvä suunta on jatkunut: Päijät-Hämeen keskussairaala on keskussairaaloiden tuottavuustulosten ykkönen ollen kaikkein tuottavin keskussairaala sekä episodituottavuudella että DRG-tuottavuudella mitattuna. Episodituottavuus viittaa yhteen hoitokokonaisuuteen ja DRG-tuottavuus yksittäisiin hoitotoimenpiteisiin.

Motivoitunut ja osaava henkilökunta

Miten tällainen tuottavuuskehitys on vuodesta toiseen mahdollinen? Näemme, että tuottavuuden taustalla on ennen kaikkea osaava ja motivoitunut henkilöstö, jonka avulla on mahdollista saavuttaa korkea tekninen tuottavuus. Taitava ja tehokas hoitoprosessi edesauttaa myös saamaan rahoitusta oman maakunnan ulkopuolelta tulevista potilaista.

Lisäksi korkeaan tuottavuuteen vaikuttavat monialaisen soteyhtymän integraatiohyödyt sekä osaltaan melko matala investointitaso. Osin sairaalan hyvä tuottavuus on seurausta sen korkeasta käyttöasteesta ja työnjaosta sairaalan sekä sotekeskusten välillä.

Toiminnan kehittäminen parantaa palveluja ja tuo tehokkuutta

Päijät-Hämeessä kehittäminen toiminnan eri osa-alueilla jatkuu tavoitteellisesti, muun muassa maakunnallisen sotekeskuksen toiminnan uudistamisella.

Myös sairaalan oman poliklinikkatoiminnan kehittäminen on ratkaisevan tärkeässä roolissa tuottavuuden kasvattamisessa. Tällöin kehittämisen painopisteen tulee olla työkokonaisuuksien sujuvoittamisessa ja työnjaon kehittämisessä, ei niinkään yksittäisen työntekijän työsuoritteiden kasvattamisessa.

Esimerkiksi hyvinvointiyhtymän käsikirurgisella poliklinikalla saatiin palvelujen saatavuutta tehostettua huomattavasti kehittämällä uusi malli käsikirurgisen potilaan poliklinikkaprosessiin. Ylilääkäri Johanna Liukkosen johdolla onnistuttiin purkamaan yli yhdeksän kuukauden jonotilanne muutamassa kuukaudessa kokonaan, työrooleja ja prosessin kulkua tarkastelemalla.

- Nyt lääkäri, hoitaja ja sihteeri toimivat tiiminä yhdessä selkeytetyin työroolein, mikä mahdollistaa sen, että lääkäri pystyy katsomaan enemmän potilaita saman päivän aikana, kertoo Johanna Liukkonen.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Kari Lempinen kertoo olevansa tyytyväinen henkilöstön intoon kehittää toimintaa myös kuntien maksukyky huomioiden. Erityinen painopiste jatkossa tulee olemaan maakunnan kokonaisuuden ja sen peruspalveluiden kehittämisessä.

Toimialajohtaja
Juhani Sand
puh 044 719 5959

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.phhyky.fi 

Julkaistu: 24.01.2020 14.05