Päijät-Hämeen Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan

Kategoria:
Takaisin

Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan MRA 93 § mukaisten kuulutusten myötä. Kuulutukset on julkaistu liitossa ja kunnissa 10.3.2017 alkaen ja kuntien virallisissa lehdissä viikolla 11.  Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017 § 19 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että maakuntakaava kumoaa voimaan tullessaan ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistaman Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2006.

 

Maakuntakaavasta on jätetty Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 10 valitusta. Hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen täytäntöön panon.

 

Voimaan tulleen maakuntakaavan kaavakartta, merkinnät ja määräykset, kaavaselostus ja selostuksen liiteosa ovat saatavilla liiton kotisivuilta osoitteessa: www.paijat-hame.fi.

Julkaistu: 05.04.2017 10.49