Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotus 2014 on hyväksytty

Kategoria:
Takaisin

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 2.12.2016 § 22 Päijät-Hämeen korjatun maakuntakaavaehdotuksen 2014.

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on kokonaismaakuntakaava. Uudessa maakuntakaavassa on keskitytty ratkaisemaan maakunnan vastuullinen yhdyskuntarakenne sovittamalla maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinoelämän ratkaisut entistä paremmin yhteen. Tälle antoi mahdollisuuden kaavatyön kanssa yhtä aikaa toteutettu Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen. Kaavassa on paneuduttu myös pohjavesiin liittyviin ja muihin ympäristöhäiriöitä tuottaviin maakunnallisiin maankäytön ratkaisuihin. Muilta osin nykyisen kaavan ratkaisut on siirretty uutteen kaavaan, mutta niihin on tehty viranomaisten edellyttämiä ja työn aikana esille tulleita tarpeellisia korjauksia ja päivityksiä.

Uudessa maakuntakaavassa esitetään vähittäiskaupan suuryksikköjen sijoittumisen lisäksi määräyksiä kaupan enimmäismäärille ja seudullisesti merkittävän kaupan alarajalle. Kaavassa esitetään myös alarajat merkitykseltään seudulliselle tuulivoimatuotannolle ja rajaukset alueille, jotka soveltuvat laajamittaisempaan tuulivoiman tuotantoon. Seudullista merkitystä omaavat ampumarata- ja moottoriurheilualueet on esitetty sekä uudistettu erilaiset kehittämisen kohdealueet.

Maakuntakaava-asiakirjat, maakuntavaltuuston kokouksen pöytäkirja ja valitusosoitus ovat nähtävissä Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla osoitteessa www.paijat-hame.fi.

Julkaistu: 12.12.2016 08.59