Päijät-Hämeen varhaiskasvatuksessa on turvallinen ja välittävä ilmapiiri

Kategoria:
Takaisin

Seudullisen varhaiskasvatuksen arviointikyselyn tulokset ovat valmistuneet. Päijät-Hämeen kaikki kunnalliset varhaiskasvatuksen järjestäjät toteuttivat yhdessä varhaiskasvatuksen arviointikyselyn huoltajille, 3 – 5 -vuotiaille lapsille ja varhaiskasvatushenkilöstölle tammi-helmikuussa.

Laiva

Varhaiskasvatuksen maakunnallisen arvioinnin avulla tuotetaan arviointitietoa kuntien varhaiskasvatuksen kehittämistyön tueksi. Tarkoituksena on varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen sekä tiedon tuottaminen poliittisen päätöksenteon pohjaksi.

Tulosten mukaan varhaiskasvatuksen keskeisiä vahvuuksia Päijät-Hämeessä ovat hoitopaikassa saatu hyvä hoito, lapsiryhmissä ilmenevä turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsia koskevan keskustelun luottamuksellisuus henkilöstön kanssa.

Parannettavaa löytyy eniten osallisuuden tunteen vahvistamisessa. Kaikki vastaajaryhmät, niin henkilöstö, huoltajat kuin lapsetkin haluavat olla nykyistä enemmän vaikuttamassa itseään koskeviin asioihin. Huoltajat kaipasivat lisäksi enemmän tietoa lapsensa hoitopäivästä. Henkilöstön osalta kehittämisen painopisteeksi nousi digiosaamisen lisääminen.

Hollolassa varhaiskasvatuksen arviointikyselyyn osallistui 382 lasta, 266 huoltajaa ja 127 varhaiskasvatuksen työntekijää.

Hollolassa varhaiskasvatuspalvelut saivat huoltajilta kouluarvosanan 9 -. Vahvuuksiksi ja heikkouksiksi nimettiin samankaltaisia asioita kuin muuallakin Päijät – Hämeessä. Lapsille on tärkeää saada liikkua ja leikkiä rauhassa kavereiden kanssa. Lapsilta tuli myös paljon toiveita erilaisista leikki- ja liikuntavälineistä. Huoltajien vastausten pohjalta kehittämiskohteiksi nousivat liikennejärjestelyt varhaiskasvatuspaikan lähiympäristössä sekä vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen edistäminen perheiden kesken sekä päiväkodin kanssa.

Hollolassa päivitetään parhaillaan varhaiskasvatussuunnitelmaa ja kyselyn tuloksia on hyödynnetty tässä työssä. Lasten ja vanhempien osallisuus, yhteisöllisyyden edistäminen ja lapsen päivästä kertominen huoltajille ovat olleet teemoina kaikissa yksiköissä sekä varhaiskasvatushenkilöstön koulutus- ja kehittämispäivissä.

Hollola 2.5.2017

Matti Ruotsalainen

sivistysjohtaja

 

 

Julkaistu: 12.05.2017 08.00