Päijät-Sote: Koronarokotuksia laajennetaan

Takaisin

Koronarokotuksia laajennetaan ensihoidon, hengitystieinfektiovastaanottojen, koronanäytteenottojen ja hoivayksiköiden henkilökunnalle

Rokotukset hyvinvointiyhtymän henkilökunnalle on aloitettu ja kaikki tälle viikolle tarjolla olleet 100 rokotusaikaa on varattu. Ensimmäisissä rokotuksissa ei ole ilmennyt haittavaikutuksia.

Hyvinvointiyhtymän koronarokotuksia laajennetaan ensi viikosta (viikko 1) alkaen koskemaan ensihoidon, avosairaanhoidon hengitystieinfektiovastaanottojen henkilökuntaa, koronanäytteenottajia, koronavirusdiagnostiikkaa tekevää laboratoriohenkilökuntaa sekä Lahden alueen ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan henkilökuntaa. Lisäksi teho-osaston, päivystyksen ja keuhko-osaston työntekijät, jotka eivät vielä ole rokotusta saaneet, voivat varata ajan. Yhteensä rokotusaikoja viikolle 1 on tarjolla 875 työntekijälle.

Sote-henkilöstön rokotukset järjestetään Päijät-Hämeen keskussairaalan ja Lahden kaupunginsairaalan rokotuspisteillä.

Ensimmäisen vaiheen rokotukset koskevat sote-henkilöstöä ja ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asukkaita.

Tarkentuvasta rokotussuunnitelmasta tiedotetaan viikoittain, kun saamme lisätietoja rokotteiden määrästä ja saapumisesta Päijät-Hämeeseen. Toisen vaiheen rokotukset kohdennetaan ikääntyneille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia. Arviomme mukaan tammikuun aikana rokotamme henkilöstöä ja ikääntyneiden ympärivuorokautisten hoivapalveluiden asukkaita.

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointiyhtymän järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.päijät-sote.fi

Julkaistu: 29.12.2020 16.27