Päijät-Sote: Palvelut tehostetun palveluasumisen yksiköissä jatkuvat normaalisti

Takaisin

Osa Päijät-Soten tehostetun palveluasumisen asiakkaista on saanut palvelutaloltaan tiedotteen, joka on saattanut herättää huolta hoivan ja asumisen jatkuvuudesta. Taustalla ovat Päijät-Soten ja yksityisten palveluntuottajien väliset sopimusneuvottelut, joilla ei ole vaikutusta asiakkaiden asumiseen tai palveluihin. 

Palvelut ja maksut säilyvät ennallaan eikä asukkaita olla siirtämässä muualle. Asukkaat ja heidän omaisensa voivat olla rauhallisin mielin, eikä omaisten tarvitse olla yhteydessä asiakasohjaukseen. 

Päijät-Sote ostaa tehostetun palveluasumisen palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Osa yksityisistä palveluntuottajista on irtisanonut sopimuksensa kuuden kuukauden irtisanomisajan puitteissa. Sopimukset ovat voimassa 1.4.2023 asti. Päijät-Sote turvaa palveluiden jatkumisen normaalisti joka tapauksessa. 

Lisätietoja:
Anu Olkkonen-Nikula, toimialajohtaja, ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus, p. 044 440 6523 

 

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointiyhtymän järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.paijat-sote.fi

Julkaistu: 03.10.2022 15.34