Päijät-Sote: Tartuntariski on edelleen korkea ja ihmisten oma vastuu korostuu

Takaisin

Koronayhteistyöryhmän kokouksessa ei tänään esitetty uusia rajoituksia tai suosituksia. Tapausmäärät ovat pysyneet korkealla tasolla. Sairaalakuormitus on jatkunut korkeana, ja sairaalahoitoon tulee uusia koronapotilaita tasaisesti. 

Koronavirusta on liikkeellä runsaasti, ja tartuntariski on edelleen korkea. Jokaisen omalla toiminnalla on nyt aiempaa suurempi merkitys viruksen leviämisen hidastamisessa yleisten rajoitusten poistuttua.  

Kotona tulee pysyä, jos on vähäisiäkin oireita. Alueellamme on edelleen voimassa laaja maskisuositus, ja kaikissa asiakas- ja yleisötiloissa tulee olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Tiloissa pidetään esillä riittävät hygieniaohjeistukset ja pintojen puhdistamista tehostetaan normaalitasosta. Asiakaspaikat sijoitellaan riittävän etäälle toisistaan ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi. Laajasta etätyöstä siirrytään asteittain normaaliin yhdistäen etä- ja lähityötä. 

Koronayhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran viimeistään 6. huhtikuuta arvioimaan alueen rokotus- ja epidemiatilannetta sekä mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä. 

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointiyhtymän järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.paijat-sote.fi

Julkaistu: 23.03.2022 15.34