Päivähoito ja iltapäivätoiminnan maksuihin poikkeuksia Korona-viruksesta johtuen

Takaisin

Päivähoitomaksujen ja iltapäivätoiminnan maksujen ohjeistuksesta poikkeava maksujen perimättä jättäminen Korona-viruksesta johtuvassa poikkeustilanteessa

Valitsevassa poikkeusolotilanteessa valtioneuvosto on linjannut, että päivähoidon ja perusopetuksen järjestämisessä on merkittäviä muutoksia ja rajauksia. Kaikkia huoltajia on kehotettu siihen, että lasten hoito järjestetään kotona poikkeuksia lukuun ottamatta. Nykyinen päivähoitomaksujen asiakasmaksulaki tai Hollolan kunnan ohjeistus iltapäivämaksujen perimisestä ei huomioi, eikä mahdollista reagoimista poikkeustilanteeseen tilanteen vaatimalla tavalla. Asiakasmaksuista ja sen periaatteista päättää Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointivaliokunta.

Hyvinvointivaliokunta päätti 19.3.2020, että vallitsevasta poikkeusolosuhteesta johtuen, Hollolan kunnan asiakasmaksujen periaatteista ja ohjeistuksesta poiketaan seuraavalla tavalla.

  • Niiltä huoltajilta, jotka hoitavat lapsensa kotona ei peritä päivähoitomaksuja poikkeustilanteen aikana alkaen 16.3.2020. Yksittäisten hoitopäivien tarve tulee ilmoittaa etukäteen, jotta ne voidaan huomioida.
  • Ne huoltajat, joiden lapset ovat päivähoidossa maksut peritään normaalisti.
  • Palveluseteli maksetaan yrittäjille poikkeustilanteen aikana normaalisti ja palveluntuottajien tulee ylläpitää lapsen hoitopaikka, vaikka huoltaja ei paikkaa käyttäisikään poikkeustilanteen aikana.
  • Yrittäjien suositellaan jättävän huoltajien omavastuuosuus perimättä poikkeustilanteen aikana.
  • Koululaisten iltapäivätoimintaan osallistuneilta ei peritä maaliskuulta asiakasmaksuja. Ne lapset, jotka ovat lähiopetuksessa ja osallistuvat iltapäivätoimintaan, maksut peritään normaalisti.

Nämä poikkeukset asiakasmaksuihin ovat voimassa tämän poikkeustilanteen ajan, jonka päätyttyä palataan asiakasmaksujen osalta normaaliin käytäntöön. Lisäksi valiokunta totesi, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja asiasta tulee tiedottaa huoltajia mahdollisimman pian.

Katso tästä linkistä koko hyvinvointivaliokunnan pöytäkirja.

Julkaistu: 19.03.2020 15.28