Päivähoitopaikka

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan neljä kuukautta ennen päivähoidon tarvetta. 
Jos hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on hakuaika kaksi viikkoa.

Hakeminen ja paikan vastaanottaminen

Paikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Päätös päivähoidosta pyritään ilmoittamaan perheelle viimeistään kaksi viikkoa ennen päivähoidon alkamista. 

Paikka on hyväksyttävä/hylättävä kahden viikon kuluessa päätöksestä. 

Päivähoitosuhde ja laskutus alkavat päätöksessä vahvistetun hoidon aloituspäivän mukaan.
Aloituspäivää voi siirtää enintään kuukaudella.

Perheeltä peritään käyttämättä jääneestä hoitopaikasta maksu jos paikkaa ei ole peruttu eikä vastaanotettu kuukauden kuluessa, tällöin myös päätös raukeaa.