Päiväkodit

Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä.

Päiväkodeissa lasten hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta vastaa asetuksen mukainen koulutettu henkilökunta.

Päiväkotien aukioloajat näkyvät päiväkodin sivulla ja erikseen sopien vanhempien työstä tai opiskelusta johtuvan tarpeen mukaan. Vuoropäiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista päivähoitoa.

Varhaiskasvatuksessa toimimme pienryhmissä. Pienryhmätoiminta mahdollistaa rauhallisen ja positiivisen ilmapiirin kaikkeen lasten toimintaan, niin leikissä, liikkumisessa, tutkimisessa kuin päivittäisissä arki- ja siirtymätilanteissa.

Pohjoisella alueella toimivat seuraavat päiväkodit: Hämeenkoski, Soramäki, Pyhäniemi, Kalliola, Kukkila, Paimela.

Eteläisellä alueella toimivat seuraavat päiväkodit: Salpakangas, Satulinna, Hiekkalinna, Nostava ja Herrala.

Esioppilaiden päivähoito toteutetaan kouluilla.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Vanhempien tulee hakea päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.