Päiväkodit

Alle 7-vuotiailla lapsilla on oikeus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen.

Koulutettu henkilökuntamme huolehtii lapsesi kasvatuksesta, opetuksesta ja hoidosta pienryhmissä, mikä mahdollistaa rauhallisen ja positiivisen ilmapiirin kaikkeen lasten toimintaan: niin leikissä, liikkumisessa, tutkimisessa kuin päivittäisissä arki- ja siirtymätilanteissa.

Päiväkodit ovat ennakkoon varattujen hoitoaikojen mukaisesti auki kello 6:00-18:00. Salpakankaan päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista päivähoitoa.

Pohjoisen alueen päiväkodit:

Hämeenkoski, Soramäki, Pyhäniemi, Kalliola, Kukkila ja Paimela.

Eteläisen alueen päiväkodit:

Salpakangas, Satulinna, Koulurinne, Nostava ja Herrala.

Koulut antavat esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Vanhempien tulee hakea paikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksessa aloittamista, äkillisen hoidontarpeen ilmaantuessa on paikkaa haettava kaksi viikkoa aiemmin.