Päiväkodit

Alle 7-vuotiailla lapsilla on oikeus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen.

Päiväkodeissa lasten varhaiskasvatuksesta; kasvatuksesta, opetuksesta ja hoidosta vastaa asetuksen mukainen koulutettu henkilökunta.

Päiväkotien aukiolo määräytyy ennakkoon varattujen hoitoaikojen mukaisesti kello 6:00-18:00. Salpakankaan päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista päivähoitoa.

Varhaiskasvatuksessa toimimme pienryhmissä. Pienryhmätoiminta mahdollistaa rauhallisen ja positiivisen ilmapiirin kaikkeen lasten toimintaan, niin leikissä, liikkumisessa, tutkimisessa kuin päivittäisissä arki- ja siirtymätilanteissa.

Pohjoisen alueen päiväkodit: Hämeenkoski, Soramäki, Pyhäniemi, Kalliola, Kukkila ja Paimela.

Eteläisen alueen päiväkodit: Salpakangas, Satulinna, Nostava ja Herrala.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus toteutetaan kouluilla.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Vanhempien tulee hakea paikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksessa aloittamista, äkillisen hoidontarpeen ilmaantuessa on paikkaa haettava kaksi viikkoa aiemmin.