Päivitettyä tietoa varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämiseen liittyen poikkeusoloissa

Takaisin

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki niitä tarvitsevat lapset. Varhaiskasvatuksen
järjestämisvastuusta luovutaan tilanteissa, joissa lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää
lapsen hoidon muutoin. Säännöksellä halutaan varmistaa varhaiskasvatus kaikille niille lapsille, joille
vanhemmat tai muut huoltajat eivät muulla tavoin pysty järjestämään hoitoa. Huoltajat tekevät
harkinnan hoidon tarpeesta. Valtioneuvosto kuitenkin edelleen suosittaa, että lasta hoidetaan kotona,
jos siihen on mahdollisuus. Suosituksen ensisijaisena pyrkimyksenä on ehkäistä
koronavirusepidemian leviäminen.

Poikkeusoloissa varhaiskasvatusta ei välttämättä järjestetä lapsen omassa päiväkodissa, vaan
toimintaa voidaan keskittää toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Huoltajia informoidaan
mahdollisista toiminnan keskittämisistä.

Tässä vaiheessa varhaiskasvatusta ja esiopetusta muutetaan 23.3.2020 alkaen seuraavasti:

 • Hälvälän esiopetus siirretään Tiilikankaan koululle.
 • Herralan varhaiskasvatus ja esiopetus siirretään Nostavan koululle.


Perusopetus

Valtioneuvosto muutti aikaisemmin antamaansa asetusta opetuksen järjestämisestä poikkeusolojen
aikana. 23.3.2020 alkaen kaikki peruskoulun 1-3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta
myös lähiopetuksen muodossa.


Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden
huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Valtioneuvoston uuden
linjauksen mukaan kouluun ei edelleenkään ole pakko mennä. Valtioneuvosto suosittelee vahvasti
kaikille ja myös 1-3 luokkien koululaisille etäopiskelua, mikäli se perheessä on mahdollista.
Suosituksen ensisijaisena pyrkimyksenä on ehkäistä koronavirusepidemian leviäminen.

Perusopetuksen 4-9 luokkien oppilaiden opetus järjestetään edelleen vain etäopetuksena ja
poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan.

Opetuksen ja tukipalveluiden järjestämiseksi, pyydämme huoltajia ilmoittamaan oman koulun
rehtorille Wilmaviestillä viimeistään maanantaina 23.3.2020 klo 8.00 mennessä osallistuuko 1-3
luokkien, 1- 9 luokkien erityisen tuen tai pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas
lähiopetukseen poikkeusolojen aikana 23.3.2020 →

Poikkeusoloissa 1-3 luokkien, erityisen tuen tai pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden lähiopetusta
ei välttämättä järjestetä oppilaan lähikoulussa, vaan opetusta voidaan keskittää opetusjärjestelyiden
kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Huoltajia informoidaan Wilman välityksellä mahdollisista
muutoksista.

Tässä vaiheessa opetuksen osalta on tehty 23.3.2020 alkaen muutoksia seuraavasti:

 • Hälvälän 1-3 luokkien sekä erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
  olevien oppilaiden lähiopetus siirretään Tiilikankaan koululle.
 • Herralan 1-3 luokkien sekä erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
  olevien oppilaiden lähiopetus siirretään Nostavan koululle.

Lisäksi harkitaan Heinsuon koulun lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden opetuksen järjestämistä
Salpakankaan koululla. Asiasta päätetään ensi viikon (vk 13) aikana.


Koulukuljetukset pyritään saamaan, huoltajien ilmoitusten perusteella, toimimaan tiistaista 24.3.2020
alkaen.

Lähiopetukseen osallistuville oppilaille järjestetään kouluruokailu. Valtioneuvoston linjausten
mukaisesti kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kouluruokailua kotona opiskeleville oppilaille. Mikäli
kouluruokailua järjestetään etäopiskelussa oleville oppilaille erityiseen tarpeeseen perustuen,
tiedotetaan siitä erikseen. Selvitämme parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja, miten voisimme tukea
kaikkein heikoimmassa asemassa olevia perheitä kouluruokailun suhteen.


Poikkeukset asiakasmaksuissa

Johtuen vallitsevista poikkeusoloista, Hyvinvointivaliokunta on päättänyt 19.3.2020 poiketa
asiakasmaksujen periaatteista ja ohjeista seuraavasti:

Varhaiskasvatus
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (päivähoito, perhepäivähoito, leikkitoiminta) olevien lasten
asiakasmaksuja ei peritä niiltä perheiltä, jotka hoitavat lapsensa kotona koronaviruksen aiheuttaman
poikkeustilanteen aikana. Asiakasmaksu hyvitetään 16.3.2020 alkaen, mikäli huoltajat hoitavat
lapsensa kotona. Yksittäisten hoitopäivien tarve tulee ilmoittaa etukäteen, jotta ne voidaan huomioida.
Ne huoltajat, joiden lapset ovat päivähoidossa maksut peritään normaalisti.

Palveluseteli maksetaan yrittäjille poikkeustilanteen aikana normaalisti ja palveluntuottajien tulee
ylläpitää lapsen hoitopaikka, vaikka huoltaja ei paikkaa käyttäisikään poikkeustilanteen aikana.

Hyvinvointivaliokunta suosittaa yksityisille palveluntuottajille, että he jättävät huoltajien
omavastuuosuuden perimättä poikkeustilanteen aikana, mikäli lapsi on poissa hoidosta.

Perusopetus
Koululaisten iltapäivätoimintaan osallistuneilta ei peritä maaliskuulta asiakasmaksuja. Ne lapset, jotka
ovat lähiopetuksessa ja osallistuvat iltapäivätoimintaan, maksut peritään normaalisti.


Tiedottaminen poikkeusoloissa

Hyvinvoinnin palvelualue (varhaiskasvatus, perusopetus ja vapaa-aikapalvelut) tiedottaa
koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen järjestelyistä Wilma-palvelun kautta. Wilma-tunnukset
saa lapsen toimintayksikön (päiväkodin tai koulun) esimieheltä.

Jos olet saanut tunnukset, mutta et ole vielä aktivoinut niitä, ota yhteyttä oman alueesi
toimistosihteeriin:

 • Sirpa Selonen p. 044 7801 290
  (Pyhäniemi, Tiilikangas, Soramäki, Hälvälä, Hämeenkoski)
 • Soile Meiseri p. 044 7801 477
  (Salpakangas , Herrala, Nostava, Hiekkalinna ja Satulinna.)
 • Paula Tuominen p. 044 7801 469
  (Kukkila, Kalliola, Paimela)


Oppilas- ja opiskelijahuolto toimii poikkeusoloissakin

Poikkeuksellinen tilanne voi herättää lapsissa, nuorissa ja aikuisissakin monenlaisia tunteita ja
keskustelun tarvetta. Lapset, nuoret ja perheet voivat olla yhteydessä koulun henkilöstöön, oman
koulunsa terveydenhoitajaan, kuraattoriin ja psykologiin Wilman välityksellä tai puhelimitse.

Lapset, nuoret ja perheet voivat saada tukea myös seuraavista palveluista:

Onks tää normaalia? - chat palvelu Chatin aukioloa on päätetty laajentaa poikkeuksellisen tilanteen
vuoksi. Maanantaista 23.3 alkaen chat palvelee Päijät-Hämeen lapsia ja nuoria arkipäivisin klo 10-
18. Palvelussa on katsottavissa videoita ja mahdollisuus keskustella chatissa ammattilaisten kanssa.

Tiedoksi myös, että vanhemmille suunnattu En jaksa-chat on ollut tarkoitus ottaa käyttöön
kesäkuussa 2020, mutta nyt sen käyttöönottoa valmistellaan aikaistettavaksi pikavauhdilla.
Tiedotamme käyttöönotosta.

MLL.fi: vanhempainpuhelin ja chat, lasten ja nuorten puhelin ja chat

Mieli ry: verkkokriisikeskus Tukinet, Sekasin chat

Haastavasta tilanteesta huolimatta voimia ja jaksamista kaikille. Sitä tarvitaan.


Ystävällisesti
Matti Ruotsalainen, Hyvinvointijohtaja

Julkaistu: 23.03.2020 08.43