Palkkatukityöllistäminen

Kunta työllistää hollolalaisia työttömänä työnhakijoina olevia palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä harkinnanvaraisesti omiin yksiköihinsä.

Kunta voi työllistää vuonna 2019 palkkatuella TE-toimiston voimassa olevien sääntöjen mukaisesti rajoitetusti, sekä pitkään työttömänä (24 kk / 28 kk) olleita henkilöitä, että alle 30-vuotiaita nuoria, jotka ovat olleet kolme (3) kuukautta työttömänä.

Tavoitteena on edelleen sijoittaa kaikki palkkatuella palkatut henkilöt, lukuunottamatta lyhyitä nuorten palkkatukijaksoja.
 
Työsuhde on kestoltaan työllistyvän työssäoloehdon täyttävä, eli maksimissaan 8 kk (edelleen sijoituksella) ja päivittäinen työaika on vähintään 85 % kokonaistyöajasta. Palkkatyösuhdetta edeltää pääsääntöisesti TE-toimiston kanssa sovittava työkokeilu, jolla varmistetaan työn soveltuvuus työllistyvälle.

Pääsääntönä on, että Hollolan kunnalle voi työllistyä vain yhdeksi maksimissaan 8 kuukauden kaudeksi, joka sisältää vähintään kahden (2) kuukauden edelleensijoitusjakson. Tavoitteena on tarjota työllistymismahdollisuus mahdollisimman monelle vaikeuksia työllistymisessään kohtaavalle hollolalaiselle työnhakijalle.

Jos olet kiinnostunut Hollolan kunnan mahdollisuudesta työllistää sinut palkkatuella, toimi seuraavasti:

* Selvitä TE-toimistosta, että työllistämisesi tueksi kunnan on mahdollista saada palkkatukea

* Selvitä työttömyysetuutesi maksajalta (KELA) maksettujen työmarkkinatukipäivien määrä. 

* Ota yhteys kunnan työllisyyspalveluyksikköön, joka keskistetysti hoitaa kunnan palkkatukityöllistämisen.