Palkkatukityöllistäminen

Kunta työllistää hollolalaisia työttömänä työnhakijoina olevia palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä harkinnanvaraisesti omiin yksiköihinsä.

Kunta voi työllistää palkkatuella TE-toimiston voimassa olevien sääntöjen mukaisesti rajoitetusti, sekä pitkään työttömänä olleita henkilöitä, että alle 30-vuotiaita nuoria, jotka ovat olleet kolme (3) kuukautta työttömänä.

Tavoitteena on edelleen sijoittaa kaikki palkkatuella palkatut henkilöt, lukuunottamatta lyhyitä nuorten palkkatukijaksoja.
 
Palkkatyösuhdetta edeltää pääsääntöisesti TE-toimiston kanssa sovittava työkokeilu, jolla varmistetaan työn soveltuvuus työllistyvälle.

Pääsääntönä on, että Hollolan kunnalle voi työllistyä vain yhdeksi maksimissaan 8 kuukauden kaudeksi, joka sisältää vähintään kahden (2) kuukauden edelleen sijoitusjakson. Tavoitteena on tarjota työllistymismahdollisuus mahdollisimman monelle vaikeuksia työllistymisessään kohtaavalle hollolalaiselle työnhakijalle.

Palkkatukioikeuden määrittää TE-toimisto.

Jos olet kiinnostunut Hollolan kunnan mahdollisuudesta työllistää sinut palkkatuella, toimi seuraavasti:

* Selvitä TE-toimistosta, että työllistämisesi tueksi kunnan on mahdollista saada palkkatukea

* Selvitä työttömyysetuutesi maksajalta (KELA) maksettujen työmarkkinatukipäivien määrä. 

* Ota yhteys kunnan työllisyyspalveluyksikköön, joka keskistetysti hoitaa kunnan palkkatukityöllistämisen.