Palveluseteli

Perheet voivat hakea palveluseteliä järjestääkseen lastensa varhaiskasvatuksen kunnan hyväksymässä yksityisessä palvelusetelipäiväkodissa. Palveluseteli on lapsikohtainen ja samanaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea.

Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu on perheelle sama kuin kunnallisen päiväkodin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu, mikäli yksityinen päiväkoti ei peri lisämaksua. Lisämaksu voi olla suurudeltaan 0-75 euroa kuukaudessa.

Palveluseteliä ei tässä vaiheessa myönnetä perhepäivähoitoon, ryhmäperhepäivähoitoon eikä esiopetusikäisille lapsille.

Kunnan hyväksymät palvelusetelipäiväkodit

Lista täydentyy sitä mukaa, kun kunta hyväksyy palvelusetelipäiväkodin.

Vilinän talot:
 
Päiväkoti Pulina, Miekkiöntie 516, 15700 Lahti
Lisämaksu 75 €
Päiväkoti Hulina, Hedelmätarhantie 15, 15860 Hollola
Lisämaksu 75 €
Pikku-Vilinä, Hedelmätarhantie 11 H 56, 15860 Hollola
Lisämaksu 75 €
Päiväkoti Onnela, Jyrkänkatu 1, 15500 Lahti
Lisämaksu 75 €
Päiväkoti Kipinä, Palokunnantie 3, 15800 Lahti
Lisämaksu 75 €

Norlandia Helmi, Tervakuja 8, 15780 Hollola
Lisämaksu 25 €
 
Päiväkoti Pääskynpesä, Humpulankatu 15, 15110 Lahti
Lisämaksu 58 €
 
Niemen Päiväkoti, Tietotie 10, 15210 Lahti
Lisämaksu 50 €
Lounaan Päiväkoti, Lounaankatu 3, 15150 Lahti
Lisämaksu 50 €
  
Lahden Kristillinen päiväkoti Ilo, Teinintie 4, 15200 Lahti
Lisämaksu 50 €
 
Pilke tiedepäiväkoti Otava, Kytökatu 12, 15230 Lahti
Lisämaksu 20 € (yli 146h/kk) / 40 € (85-146h/kk) / 20 € (max 84 h/kk)
Pilke liikuntapäiväkoti Hyppyri, Vuorikatu 7, 15100 Lahti
Lisämaksu 20 € (yli 146h/kk) / 40 € (85-146h/kk) / 20 € (max 84 h/kk)
Pilke Kurkiaura, Kurkiaurankatu 5, 04420 Järvenpää
Lisämaksu 30 € (kaikki palvelun tarpeet)
Pilke Onnimanni, Vallesmanninkatu 5, 15300 Lahti
Lisämaksu 20 € (yli 146h/kk) / 40 € (85-146h/kk) / 20 € (max 84 h/kk)
Pilke Kärpänen, Kiekkostenkatu 3, 15800 Lahti
Lisämaksu 20 € (yli 146h/kk) / 40 € (85-146h/kk) / 20 € (max 84 h/kk)

Touhula Karisto, Karistonkatu 201, 15160 Lahti
Lisämaksu 40 € 
Touhula Hirsilinna, Jahtikatu 1, 15710 Lahti
Lisämaksu 40 €
Touhula Patoniitty, Puotikatu 7, 15710 Lahti
Lisämaksu 40 €
Touhula Soltti, Soltintie 1 B, 15240 Lahti
Lisämaksu 40 €
 
Käpälämäen Päiväkodit, Käpymetsä, Puotikatu 7, 15700 Lahti
Lisämaksu 62 €
Käpälämäen Päiväkodit, Kotimetsä, Svinhufvudinkatu 23, 15110 Lahti
Lisämaksu 62 €
 
Lahden diakoniasäätiö, Päiväkoti Teemula, Kasakkamäentie 16, 15800 Lahti
Lisämaksu 50 €

Melukylän päiväkoti, Huovintie 3, 16900 Lammi
Lisämaksu 0€

Näin haet palveluseteliä

Perhe ottaa suoraan yhteyttä haluamaansa palvelusetelituottajaksi hyväksyttyyn yksityiseen päiväkotiin ja tekee palvelusopimuksen palvelusetelituottajan kanssa.

Tämän jälkeen perhe hakee kunnalta palveluseteliä.

Lapsi voi aloittaa yksityisessä palvelusetelipäiväkodissa vasta, kun perhe on saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen kunnalta.
Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti.

Huoltajan on ilmoitettava muutoksista

Perheen tulee palveluseteliasiakkaana oma-aloitteisesti ilmoittaa Hollolan kunnan varhaiskasvatuspalveluihin palvelusetelin arvoon vaikuttavista muutoksista. Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset perheen tuloissa, perheenjäsenten lukumäärässä, perhesuhteissa, huoltajuusjärjestelyissä tai sovitussa palvelun tarpeessa.

Tulojen kohdalla olennaiseksi muutokseksi katsotaan vähintään kymmenen (±10 %) prosentin muutos.

Muutoksista tulee ilmoittaa sähköisellä #montaluontoa -lomakkeella Hollolan kunnan varhaiskasvatuspalveluihin. #montaluontoa -lomake löytyy täältä.

Muuttuneet tulotiedot voi ilmoittaa myös sähköisesti web-palveluiden kautta.

Tulotiedot tarkastetaan kaikilta vuosittain elokuussa, jolloin ne pyydetään toimittamaan Hollolan kunnan varhaiskasvatuspalveluihin.

Palvelusetelin sääntökirja on menettelytapaohje

Sääntökirjassa Hollolan kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä mainitut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille.
Palveluntuottaja vahvistaa hyväksymiskriteerit hakemuslomakkeella sekä todentaa asiat kunnan suorittamilla tarkastuskäynneillä.
Kunta velvoittaa palvelun tuottajat noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. 

Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja.
Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan palvelusopimuksen osapuolina ovat palvelujen tuottaja ja asiakas, joten sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palvelujen tuottajan välillä. 

Sääntökirja jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan.
Sääntökirjan yleisessä osassa käsitellään pääasiassa pakollisia, lainsäädäntöön perustuvia hyväksymisehtoja.
Erityinen osa sisältää puolestaan pääasiassa Hollolan varhaiskasvatuksen määrittämiä hyväksymisehtoja.

Miten yksityinen päiväkoti hakee palvelusetelituottajaksi?

Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä kunta varmistaa, että palveluntuottajan ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta on ajantasainen ja että päätös on merkitty aluehallintoviraston rekisteriin. Palvelusetelin käyttöä ohjaa Hollolan kunnan varhaiskasvatuspalveluiden palvelusetelisääntökirja, jonka ehtoja palvelusetelituottajan tulee noudattaa toiminnassaan. Palvelusetelin vaihtoehtona yksityisillä palveluntuottajilla on edelleen mahdollisuus jatkaa myös lakisääteisen yksityisen hoidon tuen sekä siihen liittyvän kuntalisän periaatteella.