Paras kunta Hollola

Kuntastrategiatyö on loppusuoralla. Prosessi käynnistyi varaslähdöllä, jo ennen uuden valtuustotyön käynnistymistä, kuntalaiskyselyillä. Vastauksissa korostui tasavertainen aluekehittäminen ja kunnan asioiden tarkastelu lapsiperheiden, nuorten ja ikääntyneiden näkökulmasta. Luonto mainittiin keskeiseksi kulttuuriseksi arvoksi.

Syyskuussa strategian valmisteluun kutsuttiin mukaan henkilöstö. Tilaisuuksissa linjattiin Hollolan hyvän sijainnin hyödyntäminen ja peruspalveluiden erinomainen taso. Lokakuussa järjestettiin vaikuttamistilaisuus sidosryhmille alueaktiiveille, yrittäjille ja järjestöille. Helmikuussa pyydettiin kuntalaisilta uudelleen kommentteja strategialuonnokseen sekä lausuntoja

Viestintää tehtiin aktiivisesti tiedottamalla strategian valmistelun vaiheissa monikanavaisesti. Strategian ohjausryhmän jäsenet kirjoittivat yhteensä yhdeksän blogikirjoitusta.  Viestinnässä käytettiin keskeisenä kanavana HollolaNyt -mobiiliyhteisöä.

Prosessin aikana on strategiaan valmisteluun osallistunut ja mukaan saatu palautteita lähes 800:lta taholta. Olemme kaikista saaduista palautteista äärimmäisen kiitollisia. Palautetta on käsitelty ohjausryhmässä ja se on sparrannut valmistelutyötä.

Strategian lopputuloksena on kiteytynyt visio: Juureva Hollola -Paras kunta. Juureva Hollola viittaa kuntaan, joka on ylpeä historiaperinnöstään, tukeutuu muutospyörteissä vakaaseen perustaan ja kykenee kurottelemaan kohti tulevaisuutta.

Keskeisenä arvona on vastuullisuus. Toimimme ennakoivasti, ratkaisukeskeisesti, avoimesti ja välittäen.

Keskiössä on kuntalainen.

Kunnan uusi rooli, sen ymmärtäminen ja sen vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet korostuvat keskeisesti strategiassa. Kuntalaisten hyvinvointi, terveyden edistäminen ja kunnan elinvoima kytkeytyvät vahvasti kirjattuihin tavoitteisiin työpaikkojen kasvusta, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamisesta, hyvästä asuinympäristöstä, lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemisesta ja hyvästä palvelukulttuurista.

Paras kunta Hollola tavoittelee parhaaksi maakunnan kunnaksi:

- yritysystävällisyydessä ja yritysalueissa,

-  kumppanina eri toimijoille osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa, 

- asumisessa

- asiakaspalvelussa ja lapsiperhepalveluissa

Tavoitteiden saavuttaminen on merkittävästi sidoksissa kunnan taloudellisiin voimavaroihin ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiseen. Strategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamien edellyttää panostuksia ja ponnisteluja, jatkuvaa oman tekemisen arviointia ja vuorovaikutuksen edelleen lisäämistä.

Tämän vuoden suurtapahtuman, Jukolan hengessä voi todeta, että olemme laatineet laajan kuulemisen pohjalta mahdollisimman hyvän kartan (strategian), jonka avulla suunnistamme. Rastit kirkastamme vuosittain. Tavoittelemme mahdollisimman hyvää menestystä: kuntalaisten hyvinvoinnin kasvua.

Hollolassa 26. maaliskuuta 2018

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 26.03.2018 13.54