Parinpellon asemakaava-alueen laajennus vireille

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä 26.4.-25.5.2018

Kaavoitettava alue sijaitsee Parinpellontien länsipuolella, nykyisen asemakaavoitetun pientaloalueen länsi- ja pohjoispuolella, noin 1,3 km päässä Hollolan kirkolta. Suunnittelualue rajoittuu idässä Parinpellon asuinalueeseen, lännessä ja pohjoisessa yksityisiin pelto- ja metsäalueisiin. Alue on pääasiassa metsämaata ja kaava-alueen pinta-ala on noin 11,1 hehtaaria. Alueelle kaavoitetaan omakotitontteja kunnan tonttitarjonnan parantamiseksi. Kaavaan otetaan mukaan kolme pohjoispuolella sijaitsevaa yksityisomistuksessa olevaa tilaa.

Asemakaavasta/asemakaavan muutoksesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 26.4.– 25.5.2018 kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu.
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.
Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.


25.4.2018
Elinvoimavaliokunta

Nähtävillä olevat asiakirjat löytyy täältä.

Julkaistu: 25.04.2018 03.25