Parinpellon asuinalueen asemakaavaluonnos nähtävillä

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

30.8.-28.9.2018

Hollola, Parinpellon asemakaava-alueen laajennus

Kaavoitettava alue sijaitsee Parinpellontien länsipuolella, nykyisen asemakaavoitetun pientaloalueen länsi- ja pohjoispuolella, noin 1,3 km päässä Hollolan kirkolta. Suunnittelualue rajoittuu idässä Parinpellon asuinalueeseen, lännessä ja pohjoisessa yksityisiin pelto- ja metsäalueisiin. Alue on pääasiassa metsämaata ja kaava-alueen pinta-ala on noin 11,1 hehtaaria. Alueelle kaavoitetaan omakotitontteja kunnan tonttitarjonnan parantamiseksi. Kaavaan otetaan mukaan kolme pohjoispuolella sijaitsevaa yksityisomistuksessa olevaa tilaa.

Kaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 30.8.2018 – 28.9.2018 Hollolan kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi. > Sähköinen ilmoitustaulu.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.
Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

29.8.2018
Elinvoimavaliokunta

Nähtävillä olevat kaava-asiakirjat. Katso kohta luonnosvaihe.

Julkaistu: 29.08.2018 02.10