Parinpellon kaava-alueen laajennus

Asemakaavan numero 19-242

Kaavoitettava alue sijaitsee Parinpellontien länsipuolella, nykyisen asemakaavoitetun pientaloalueen länsi- ja pohjoispuolella, noin 1,3 km päässä Hollolan kirkolta. Suunnittelualue rajoittuu idässä Parinpellon asuinalueeseen, lännessä ja pohjoisessa yksityisiin pelto- ja metsäalueisiin.

Alue on pääasiassa metsämaata ja kaava-alueen pinta-ala on noin 11,1 hehtaaria.

Kunnan omistamalle alueelle kaavoitetaan omakotitontteja kunnan tonttitarjonnan parantamiseksi. Kaavaan otetaan mukaan kolme pohjoispuolella sijaitsevaa yksityisomistuksessa olevaa tilaa. Aluerajausta voidaan muuttaa työn edetessä.

Aloitusvaihe

Vireilletulo 17.4.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä 26.4.-25.5.2018

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Luonnosvaihe

Elinvoimavaliokunta 21.8.2018 §71

Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä 30.8.-28.9.2018.

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Nyt:Ehdotusvaihe

Elinvoimavaliokunta 13.3.2019  §23

Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 28.3.-26.4.2019.

Nähtävillä olevat asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Asemakaavakartta

Selostus

Ehdotusvaiheen OAS

Seurantalomake

Havainnekuva

Hyväksyminen