Parinpellontien asemakaava

Asemakaavan numero 19-263

Asemakaava-alue sijaitsee Hollolan kirkolla alkaen Rantatieltä ja päättyen pohjoisessa Mäntytien risteykseen.

Alue on yksityistä tiealuetta ja osittain alue ulottuu piha-alueille ja muuhun maastoon. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,1 hehtaaria, kaavoitettavan kadun pituus on noin 1,2 km.

Tavoitteena on saada katuyhteys kevyen liikenteen väylineen Rantatieltä asemakaavoitetuille asuinalueille.

Tällä hetkellä Parinpellontie on yksityistie.

Aloitusvaihe

Elinvoimavaliokunta 27.8.2019 §69

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS pidetään nähtävillä 5.9.-4.10.2019

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Luonnosvaihe

Elinvoimavaliokunta 3.11.2020 §82

Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä 12.11.-11.12.2020

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liite 3, päivitetty oas

Selostuksen liite 4, Kadun yleissuunnitelmaluonnos

Ehdotusvaihe

Elinvoimavaliokunta 2.2.2021 §13

Asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 17.2. -18.3.2021.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavaehdotuskartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Nyt: Hyväksyminen

Elinvoimavaliokunta 13.4.2021 §47

Kunnanhallitus 19.4.2021 §85

Kunnanvaltuusto 10.5.2021 §24

Asemakaavan voimaantulo 

Hollolan valtuuston 10.5.2021 hyväksymä Parinpellontien asemakaava on saanut lainvoiman.

Asemakaava koskee Kirkonseudun (19) kunnanosan tilojen 98-437-1-69, 98-437-11-0, 98-437-1-70, 98-437-4-2, 98-437-6-55, 98-437-6-24, 98-437-6-62, 98-437-878-1, 98-437-6-13, 98-437-6-28, 98-437-6-10, 98-437-6-26, 98-437-6-36, 98-439-1-47, 98-439-1-32, 98-439-12-0, 98-439-11-0, 98-439-3-11, 98-439-3-1, 98-439-9-0, 98-439-3-30, 98-439-3-2, 98-439-3-10, 98-439-3-15, 98-437-2-230, 98-437-2-171, 98-437-2-51, 98-437-2-18, 98-437-2-233 osia koskeva asemakaava.

Asemakaavalla muodostuu Kirkonseudun (19) kunnanosan katualuetta.

31.8.2021

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavakartta ja määräykset

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet