Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja palvelusetelin omavastuun tulorajat muuttuvat 1.3.2023 alkaen

Muutos koskee sekä kunnallisen varhaiskasvatuksen että palvelusetelin asiakkaita.

Muutos perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokseen (1365/2022) ja on valtakunnallinen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei muutu muilta osin. Asia käsitellään Hollolan kunnan sivistys- ja hyvinvointivaliokunnassa 22.2.2023.

Kaikille asiakkaille tehdään uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätös tai palvelusetelin arvopäätös 1.3.2023 alkaen.

  • Uudet maksupäätökset tehdään nyt järjestelmässä voimassa olevilla tulotiedoilla. Jos tulotiedot ovat ajan tasalla, asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään.
  • Jos asiakas on hyväksynyt korkeimman maksun tai päätös on tehty puuttuvien tulotietojen perusteella, pysyvät tiedot ennallaan, kunnes asiakas itse toimittaa tarvittavat tositteet. Ilmoitusvelvollisuus on asiakkaalla.

Tulotiedot tulee toimittaa 5.3.2023 mennessä web-palveluiden kautta. Tämän jälkeen maksun tarkistus tehdään sen kuukauden alusta, jolloin tulotiedot on toimitettu.

Sähköinen päätös tulee web-palveluihin tai postitse kotiin.

Seuraavan kerran tulotiedot tarkastetaan kaikilta asiakkailta uuden toimintakauden alkaessa elokuussa 2023, jolloin kaikkia asiakkaita pyydetään toimittamaan uudet tulotiedot 15.8.2023 mennessä. Tästä tiedotamme erikseen.

Tulorajat 1.3.2023 alkaen (Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta). 

perheen koko vähimmäistuloraja korkeimman maksun tuloraja €/kk
2 3874 6626
3 4998 7750
4 5675 8427
5 6353 9105
6 7028 9780