Perhekeskuskehittäminen strategisena projektina  

Takaisin

Osana kunnan strategisia ohjelmia toteutettiin Hollolan tapahtumatorilla asukasilta 25. huhtikuuta 2023. Asukasillan tavoitteena oli saada uusia ideoita ja ajatuksia asukkailta lasten, nuorten ja perheiden palveluista ammattilaisten käyttöön. Niin asukasillan kuin sitä ennen toteutetun kyselyn tietopohjaa hyödynnetään jatkokehittämisessä ja ne viedään myös ammattilaisten työpajoihin syksyllä 2023. 

Asukasillassa ratkaisuideoita ja –ehdotuksia pyrittiin löytämään sisällöllisiin kysymyksiin kiusaamisen ja mielen hyvinvoinnin sekä vanhemmuuden ja ravitsemuksen teemoihin, jotka nousivat esiin ennen asukasiltaa toteutetusta kyselystä. Myös viestintään ja tiedottamiseen sekä ammattilaisten ja asukkaiden kohtaamiseen liittyvät kysymykset olivat keskustelujen keskiössä. Alla asioita, joita tuli asukasillassa esille.

Tietoa voi jakaa

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, kuntalainen luottaa, että kunnan tiedottamana yhteen kerätty tieto on luotettavaa. Tarkoituksenmukaista voisi olla myös hakea kolmannen sektorin kanssa uusia toimintatapoja ja malleja sekä niille rahoitusta. Kaikessa tulisi välttää tilannetta, jossa asukkaan/asiakkaan tulisi tietää ja tuntea palvelut saadakseen niitä. Tarvitaan enemmän tiedon jakamista kuin itse kaiken tekemistä. 

Tiedottamista tarvitaan

Tarvitaan jatkuvaa tiedottamista sekä ”tiedottamisesta tiedottamista” eli sen kertomista, missä kaikkialla asioita tiedotetaan. Tiedottamisen tulee myös arvioida, jotta tiedetään, tavoitettiinko ne, joita yritettiin. Uutiskirjeen tilaaminen kunnan verkkosivuilta voisi olla mahdollisuus, samoin tärkeitä tapahtumia voisi kohdennetusti mainostaa verkkosivuilla ja/tai sosiaalisessa mediassa. Olemassa olevien kanavien hyödyntäminen on järkevää esim. järjestöjen chatit ja neuvontapuhelimet, joista kuntalaisia voi tiedottaa. 

Kohtaaminen on tärkeää

Tuttuus ja kunnioitus luovat ilmapiirin, jossa asioita otetaan puheeksi eivätkä tilanteet pääse kärjistymään. Palveluiden toivotaan olevan inhimillisiä. Asioita ei jakseta kertoa aina uudestaan uudelle työntekijälle. Jos pysyvyyttä ei ole mahdollista varmistaa tulee kirjaamista tms. viedä siihen suuntaan, että tieto kulkee. Kuntalaisten tietoisuuden lisääminen siitä, mistä tukea/palveluita voi saada, luoda esimerkiksi virtuaaliesittelyt tiloista/palveluista. 

 

Julkaistu: 24.05.2023 15.54