Perusopetus ja koulut

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun peruskoulun 1.-9. luokat on suoritettu tai kun koulun aloituksesta on kulunut kymmenen vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu aina lukuvuoden loppuun asti sinä lukuvuonna, jona nuori täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuus ei siis pääty 17-vuotispäivänä.

Jos lapsen vamman tai sairauden vuoksi on ilmeistä, ettei perusopetuksen tavoitteita pystytä saavuttamaan yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta (ns. pidennetty oppivelvollisuus). 

Kouluissa noudatetaan voimassa olevaa opetussuunitelmaa, jota täydennetään koulukohtaisilla lukuvuosisuunnitelmilla


Alkuluokkatoiminta

 • Alkuluokkatoiminta Hollolassa on esi- ja alkuopetuksen suunniteltua päivittäistä työskentelyä yhteisessä oppimisympäristössä.
 • Lapsiryhmässä työskentelevät esiopettaja ja luokanopettaja, tarvittaessa lastenhoitaja ja/tai koulunkäyntiavustaja ja osan aikaa erityisopettaja moniammatillisena tiiminä.
 • Alkuluokassa eskarilainen kasvaa koululaiseksi ikäistensä joukossa koululaisten mallia seuraten. Lapsi jatkaa mahdollisuuksien mukaan eka- ja tokaluokkalaisena tuttujen aikuisten ja lasten kanssa. Hän saa tarvittaessa yksilöllistä tukea oppimiseen ja kasvuun.
 • Toiminta perustuu esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmaan, se on toiminnallista ja leikinomaista.
 • Toiminta tapahtuu erilaisissa lapsen oppimista ja leikkiä tukevissa toimintaympäristöissä ja se toteutuu erilaisissa ja erikokoisissa ryhmissä. 
 • Hollolassa alkuluokkien lapsiryhmät muodostetaan vuosittain lapsimäärän ja tilojen mukaan alueellisesti ja yksikkökohtaisesti.

Painotettu opetus

 • Peruskoulut voivat painottaa opetuksessaan tiettyjä oppiaineita. Painotettuun opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella
 • Salpakankaan koulu tarjoaa musiikkipainotteista opetusta 3.-9. luokkalaisille
 • Heinsuon koulu tarjoaa liikuntapainotteista opetusta 5.-9. luokkalaisille

Joustava perusopetus (JOPO)

 • Joustava perusopetus on tarkoitettu 9-luokan oppilaille ja se tarjoaa oppilaalle tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa. Se antaa nuorelle myös mahdollisuuden saada sellainen peruskoulun päättötodistus, jolla avautuu tie ammattiopintoihin.

  JOPO luokalle järjestetään erillinen haku  8. vuosiluokan aikana


Kohderyhmä

Lapset ja lapsiperheet

Asiointitavat

Sähköinen asiointi

Perusopetus

Virastotie 3 15870 Hollola

Avoinna

Ma
09:00 - 17:00
Ti - To
09:00 - 16:00
Pe
09:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Ruotsalainen Matti, hyvinvointijohtaja
044 780 1480
Raatikainen Susanna, hallintosihteeri
044 780 1481