PHHYKY: Yhtymä sai valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä

Takaisin

Hyvinvointiyhtymä sai 8,1 miljoonaa sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustusta koko maakunnan kattaviin sote-palvelujen kehityshankkeisiin. Lisäksi yhtymä on mukana kolmessa yhteiskehittämishankkeessa.

Sote-keskushankkeen toteutukselle yhtymä sai 2,95 miljoonaa euroa ja sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun 5,15 miljoonaa euroa valtionavustusta. Ministeriön avustuspäätösten julkistustilaisuudessa tänään aamupäivällä Päijät-Hämeen hankehakemukset saivat erityistä kiitosta.

Rahoituksen turvin yhtymä uudistaa toimintaa ja palveluja käynnissä olevan muutosohjelman mukaisesti. Valtionavustuksilla yhtymä tähtää palvelurakenteen tasapainottamiseen, kustannustehokkuuden lisäämiseen sekä asiakaskokemuksen ja palvelujen laadun parantamiseen. Pääpaino halutaan ohjata erityisesti ehkäiseviin ja ennakoiviin palveluihin.

Valtionavustusta haettiin johtamisen, ohjauksen ja palvelutuotannon kehittämiseen digitaalisuutta hyödyntäen. Avustusrahoituksen turvin yhtymä yhdenmukaistaa sote-keskuspalveluja ja luo niistä maakunnallisesti toimivan kokonaisuuden. Myös asiakas- ja potilasohjauksen palveluetulinjaan otetaan käyttöön uudet toimintamallit ja työkalut vuoteen 2025 mennessä.

Tulevaisuuden sote-keskushankkeen toimenpiteenä ovat muun muassa sote-keskusmallin konseptointi ja toteutusmalli yhtymän palveluverkkosuunnitelmaa seuraten.

- Kehittämistyön kohteena ovat myös asiakassegmentointi sekä palvelujen etulinjan rakentaminen osaksi sote- keskusta sekä lasten, nuorten ja perheiden sekä sosiaalihuollon kentälle jalkautuvat palvelut osana maakunnallista sote-keskusta. Nuorten psykososiaalisten palveluiden saatavuutta ja toimintaa kehitetään ja otetaan käyttöön toimintaa tukeva menetelmä, kertoo hallintoylihoitaja, projektipäälliikkö Pertti Sopanen.

Rakenneuudistus-hankkeen yksi osa-alue on maakunnalliseen toimijaan tähtäävä vapaaehtoinen valmistelu, mikä etenee Päijät-Hämeessä ministeriön lakiuudistusten tahdissa.

- Toimintatapojen uudistaminen digitaalisten välineiden avulla panostaa ajasta ja paikasta riippumattomiin palveluihin, jotka tehdään asiakkaan näkökulmasta helppokäyttöisiksi. Johtamisen ja ohjauksen kehittämisen osa-alueella paneudutaan yhtymän ja muiden toimijoiden yhteistyön kehittämiseen, esimiestyön ja henkilöstökokemuksen parantamiseen, talouden ohjauksen systematisoimiseen, sekä tiedolla johtamisen nostamiseen uudelle tasolle, sanoo tietohallintojohtaja Teemu Mäkelä.

Yhtymä osallistuu kansalliseen kehitystyöhön muiden sairaanhoitopiirien kanssa, ja tulee saamaan käyttöönsä myös muiden kehittämiä palveluja. Esimerkiksi potilastietojärjestelmäriippumatonta tuotannonohjausta ja asiakaspalvelun kehittämistä tehdään yhteistyössä useamman sairaanhoitopiirin kanssa. Matalan kynnyksen mielenterveystyön kehittämisessä kuntayhtymä on mukana HUS:n erityisvastuualueen yhteisen toimintamallin rakentamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö jakoi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan tänä vuonna hankerahoituksena 70 miljoonaa euroa. Sote-rakenneuudistuksen valmistelun tukemiseen STM oli varannut 120 miljoonaa euroa.

Julkaistu: 30.06.2020 15.03