PHHYKY: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti edetä sotekeskushankinnassa

Takaisin

Hyvinvointiyhtymän hallitus esittää yksimielisesti yhtymäkokoukselle sotekeskus-yhteisyrityksen kumppaniksi Mehiläistä. Yhtymäkokous käsittelee asiaa kokouksessaan 7. elokuuta.

Yhteisyritys tuottaa ensivaiheessa Lahden, Iitin ja Kärkölän sotekeskuspalvelut yhteensä 131 000 asukkaalle. Yhteisyritystä valmisteltaessa on tarkkaan seurattu Marinin hallituksen sotevalmistelun etenemistä. Yhteisyritys huomioi uusimman sotelakiluonnoksen.

Tavoitteena maan parhaat sotekeskuspalvelut

Yhteisyrityskumppanin kanssa tehtävässä palvelusopimuksessa on tarkkaan määritelty palvelun tavoitetasot ja myös sanktiot, jos tavoitteista jäädään.

Yhteisyrityksen tavoitteena on, että palvelukanavat monipuolistuvat ja asiakkaat saavat käyttöön nykyaikaiset ja kattavat digitaaliset terveyspalvelut. Laajojen sotekeskusten palveluajat pitenevät, mutta hoito on tarjottava yhtä nopeasti kaikissa sotekeskuksissa.

Sekä asiakastyytyväisyyttä että henkilöstökokemusta seurataan nykyistä paremmin, ja niiden tavoitetaso on kunnianhimoinen.

- Yhteisyrityksestä käyty moniääninen keskustelu on ollut hankkeen etenemisen kannalta arvokasta. Yhtymähallitus haluaa ennen kaikkea turvata alueen asukkaille Suomen parhaat sotekeskuspalvelut tällä edelläkävijäratkaisulla, toteaa yhtymähallituksen puheenjohtaja Kari Lempinen.

Yhteisyrityksessä toteutuu uudentyyppinen lääkärijohtoinen moniammatillinen tiimityö, joka perustuu asiakkaan tarpeisiin, turvaa hoidon jatkuvuuden sekä mahdollistaa henkilöstölle nykyistä monipuolisemmat työkuvat ja tiimin tuen.

Sotekeskuspalvelut integroidaan kuntayhtymän muihin palveluihin niin, että kokonaisuudesta muodostuu asiakkaan kannalta toimiva ja sujuva. Henkilöstön työssä viihtymiseen ja sitoutumiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja käyttöön tulee erilaisia kannustimia.

Yhteisyritys pähkinänkuoressa

  • Lahden, Kärkölän ja Iitin sotekeskusten palvelujen tuottaja kilpailutetaan vuoden 2021 alusta. Yhteisyrityksen tuottamia palveluja ovat avosairaanhoito, fysioterapian suoravastaanotto, ehkäisyneuvola, suun terveydenhuolto, sotekeskuksen terveyssosiaalityö sekä perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut.
  • Kilpailun voittaneen yrityksen kanssa perustetaan yhteisyritys, josta hyvinvointiyhtymä omistaa 49 prosenttia.
  • Hyvinvointiyhtymällä on vahva järjestäjän rooli, joka takaa vallan ja vastuun säilymisen. Yhtymä antaa kumppanille ne reunaehdot, joiden puitteissa palvelut tulee tuottaa.
  • Henkilöstö siirtyy uuteen yhteisyritykseen vanhoina työntekijöinä.
  • Palveluja kehitetään osana yhtymän muutosohjelmaa. Kehittäminen tehdään yhtymän ja ulkoisten palveluntuottajien, myös yhteisyrityksen, yhteistyönä. Keskeisiä tavoitteita ovat hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden parantaminen, moniammatillisen tiimityön yhtenäinen toimintamalli ja palvelujen digitalisaatio.Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.phhyky.fi

Julkaistu: 29.06.2020 14.54