Pienjärvien tarkkailu

Hollolassa on Vesijärven lisäksi paljon pienjärviä.

Hollolan kunnan pienjärvien tilaa seurataan vuosittain tietyllä syklillä. Hollolan seurattavat pienjärvet ovat
- Arkiomaanjärvi
- Hahmajärvi (velvoitetarkkailu)
- Iso-Tiilijärvi
- Keski-Tiilijärvi
- Kutajärvi
- Likojärvet (isompi)
- Matjärvi
- Sairakkalanjärvi
- Työtjärvi
- Valkjärvi
- Vähä-Tiilijärvi

Vuonna 2018 on otettu seurantaohjelman mukaiset näytteet Arkiomaanjärvestä, Kutajärvestä, Matjärvestä ja Työtjärvestä. Vähä-Tiilijärvestä on otettu ylimääräinen näytekierros. Näytteitä otetaan maaliskuussa ja elokuussa ja näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratorissa.

Viimeisimmät järviraportit ovat luettavissa tämän sivun linkkilistassa.

Virallisten uimarantojen hoidosta vastaa Hollolan kunnan elinvoiman palvelualue ja niillä uimavesien tarkkailusta vastaa terveydensuojelu.