Pienjärvien tarkkailu

Hollolassa on Vesijärven lisäksi paljon pienjärviä.

Hollolan kunnan pienjärvien tilaa seurataan vuosittain tietyllä syklillä. Hollolan seurattavat pienjärvet ovat
- Arkiomaanjärvi
- Hahmajärvi (velvoitetarkkailu)
- Iso-Tiilijärvi
- Keski-Tiilijärvi
- Kutajärvi
- Likojärvet (isompi)
- Matjärvi
- Sairakkalanjärvi
- Työtjärvi
- Valkjärvi
- Vähä-Tiilijärvi

Vuonna 2017 on otettu näytteet  Iso-, Keski- ja Vähä-Tiilijärvestä sekä Työtjärvestä ja Kalliojärvestä. Näytteitä otetaan maaliskuussa ja elokuussa ja näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratorissa.

Virallisten uimarantojen hoidosta vastaa Hollolan kunnan elinvoiman palvelualue ja niillä uimavesien tarkkailusta vastaa terveydensuojelu.