Pirunpesä

Pirunpesä
 
Pirunpesä Hollolassa on Tiirismaan kvartsiittista kallioperää halkova rotko, jonka pystysuorat seinämät ovat jopa 20 metriä korkeita. Tämä vaikuttava luonnonmuodostuma on ollut tunnettu nähtävyys jo 1800-luvulta lähtien. Tiirismaan kallioalue on todettu valtakunnallisesti erittäin arvokkaaksi, ja se on yksi Salpausselkä Geoparkin merkittävimmistä kohteista. Pirunpesän kautta kulkee 4,5 km pituinen Tiirismaan kierros -retkeilyreitti, jonka varrella on myös mm. näköalapaikka, kotalaavu ja tulipaikka sekä alueen luonnosta kertovia kohdetauluja. Polulle pääsee Arvi Hauvosentien pysäköintialueelta. Lyhintä reittiä Pirunpesälle on parkkipaikalta matkaa vajaa kilometri. 

Kartta

Kartta
 
Retkeily 
Tiirismaan kierros 
Heijastinmerkitty 
Tulipaikka 
Laavu 
Arvokas kallioalue 
Kaunis maisema 
Natura 2000- suojelualue 
Salpausselkä Geopark  
 
Ohjeet 
Kunnioita luontoa ja siellä kulkijoita 
Tulen teko vain merkityillä paikoilla 
Hätätilanteessa soita 112 
Pidä eläimet kytkettyinä 
Nauti luonnosta ja sen puhtaudesta 


Salpausselkä Geopark kohde 

Pirunpesä Geopark-kohde


Kalliohalkeama on syntynyt yhteen Tiirismaan kallioperän heikkousvyöhykkeistä, jossa kiviaines on aikojen saatossa rakoillut ja rikkoutunut. Jääkauden loppuvaiheessa, noin 12 000 vuotta sitten, mannerjäätikön eteläreuna salpasi Tiirismaan kallioiden pohjoispuolelle jäätikön sulamisvedestä muodostuneen jääjärven. Pirunpesän rotko syntyi, kun jääjärven vesimassat purkautuivat kallion rikkonaisen kohdan kautta etelään vieden mukanaan irtonaisen kiviaineksen. Hieno aines kulkeutui virran mukana kauemmas, mutta suuremmat lohkareet kasautuivat louhikoksi uoman eteläiselle purkautumispaikalle. Tästä louhikosta paikka lienee saanut nimensä. 

Linkki Pirunpesä


Tiirismaan kierros 

Tiirismaan kierros


Tiirismaan kierros on 4,5 km pitkä retkeilyreitti, joka kulkee hyvin vaihtelevassa maastossa ja mielenkiintoisia luontokohteita löytyy matkalta monta. Lännessä pääsee ihailemaan Isoa Tiilijärveä näköalapaikalta, joka on nimetty Tilkin kurkistukseksi. Näköalapaikalta reitille palatessa astutaan metsän siimekseen ja mäkeä kiivetessä saattaa sateen jälkeen kuulla maanalaisen puron solinan jalkojensa alta. Reitin korkeimmalla kohdalla voi paistaa makkarat Martan maja-laavulla(linkki) ja koillisessa pääsee ihailemaan Pirunpesän kalliohalkeamaa.  Korkeuseroa reitin varrella on noin 70 metriä. Kiipeämistä on ja se kannattaa. 

Video Pirunpesän esittely


Suppia, naavoja, luppoa ja erikoisia sammallajeja 
Pirunpesän luonnonsuojelualue on osittain tuoretta, osittain kuivahkoa kangasta. Alue on louhikkoista ja kivikkoista, ja maasto on vaihtelevaa. Maastossa on kaatuneita lahopuita ja pystyssä pysyneitä kelopuita. Alueella kulkevat polut ovat hyviä kulkea, vaikka ovatkin luontopolkujen tapaan juurakkoisia ja kivikkoisia. Kallioilla ja siirtolohkareilla kasvaa erikoisia sammallajeja, joita tavataan yleensä vain meri-ilmastossa. 

Linkki Pirunpesän luonto


Kaikokaipuu- bloggaaja Pirunpesällä 

Pirunpesä kalliot


”Ja jos oikein heristää korvansa kuulemaan, kiviaineksen rytisevän sinfonian voi kuvitella kuulevansa vielä tänäkin päivänä. ” 
-Monni Himari / Kaikokaipuu- blogi 

Linkki Tiirismaan Pirunpesä mykistää kauneudellaan