Pohjavesitarkkailun muuttaminen Ruskon Betoni Oy:n Kukonkoivun tehtaalla

Kategoria:
Takaisin

Julkipanokuulutus

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 19.4.2017 § 25 tehnyt ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen, joka koskee Ruskon Betoni Oy:n Kukonkoivun tehtaan pohjaveden tarkkailun muuttamista.

Päätöksen antopäivä on 25.4.2017, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 25.4.–26.5.2017 välisenä aikana.

Kunnanvirasto on suljettu 26.5.2017. Nähtävillä olevien asiakirjojen lukemisesta ko. päivänä voi sopia kunnan kirjaamon kanssa, klo 9-15, puhelinnumero 044 780 1364.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 26.5.2017.

Hollolassa 20.4.2017

Valvontajaosto

Julkaistu: 24.04.2017 00.01