Poimintoja kunnanhallituksen esityslistalta

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Kunnanhallitus kokoontuu 3.12. klo 16.

kunnahallitus

Lue koko esityslista täältä.

Kunnan henkilöstön palkkausjärjestelmä

Palkkausjärjestelmän uudistaminen: tarve kunnan palkkauksen ajanmukaistamiselle ja kilpailukyvylle etenee teknisten sopimuksen työnvaativuuden kriteeristön osalta. KVTESIN ja opetusalan OVTESIN osalta palkkausjärjestelmän kriteeristöt valmistunevat huhtikuuhun 2019 mennessä.

Poikkeuslupa hyvinvointiasemalle

Hyvinvointiaseman asemakaavaa koskeva asemakaavan muutos: 

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt poikkeusluvan Hollolan hyvinvointiaseman uudisrakennukselle. Päätöksessä on todettu, että mikäli hankkeen sisältö tai kustannukset muuttuvat, edellyttää se uutta hakemusta rakennusinvestointia koskevan poikkeusluvan saamiseksi. Kunnanhallituksen esityksenä on ehdottaa valtuustolle hyvinvointiaseman asemakaavan muutokset.

Kunnan hyvinvointiohjelma tarkastelussa


Hollolan kunnan hyvinvointiraportti ja hyvinvointiohjelma vuosille 2019-2021 ovat kunnanhallituksen tarkasteltavina. Valtuusto päättää hyvinvointiohjelman hyväksymisestä 10.12.

Kauppakirjat Hämeenkosken kiinteistökaupasta vaativat täsmennystä

Hämeenkoskella sijaitsevan Koivukoto-kiinteistön kaupasta on tehty uusi kauppa-asiakirja ja Hämeenkosken vanhan vanhainkodin, kunnanviraston ja terveysasemakiinteistön kauppakirjaa on täsmennetty kunnanhallitukselle. Lainvoiman kaupat terveysyhtiö Attendo Oy:lle sai 9. huhtikuuta 2018.

Kaupan edellytykset ovat muilta osin täyttyneet valtuuston päättämällä tavalla, mutta Valtiokonttori ei ole suostunut velallisen siirtoon vaan on ilmoittanut, että lainan siirron ehdoton edellytys on kunnan omavelkainen takaus (pääomaltaan 1,38 milj. euroa lainalle). Lopullisesti asiasta päättää valtuusto 10.12.

Julkaistu: 30.11.2018 12.40