Poltathan vain kuivia risuja, roskien poltto on kielletty

Kategoria:
Takaisin

Hollolan ympäristönvalvonta on saanut kevään aikana useita ilmoituksia jätteiden poltosta. Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Jätteiden polttaminen tapahtuu sallitusti vain isoissa polttolaitoksissa, joilla on ympäristölupa ja hyvät suodattimet. Vain polttolaitoksissa pystytään varmistamaan riittävän korkea lämpötila esimerkiksi muovin kunnolliseen palamiseen. 

Risujen avopoltosta ei saa aiheutua savuhaittaa

Kuivien risujen, oksien sekä käsittelemättömän puun poltto on sallittu ainoastaan haja-asutusalueella. Pitää muistaa, että siitä ei saa aiheutua savuhaittaa. Yleensä musta savu ja paha haju aiheutuu huonoista poltto-olosuhteista, märästä materiaalista tai jätteiden poltosta. Tällöin syntyy haitallisia päästöjä, jotka voivat aiheuttaa jopa terveyshaittaa.

Jätteitä ei saa polttaa myöskään rakennuksen tulisijassa. Kiinteistön tulipesissä saa polttaa lämmityksen yhteydessä kuivaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä paperia ja pahvia sytykkeenä.

Jätteiden vienti jäteasemalle suurelta osin ilmaista

Ympäristövalvonta muistuttaa, että kaikki jätteet, joita ei voi kiinteistön jäteastioihin laittaa, tulee toimittaa jäteasemalle tai muuhun asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Jäteasemat on tarkoitettu kotitalouksien satunnaisesti syntyvälle jätteelle. Päivittäisjätteen osalta kaikkien asuinkiinteistöjen tulee kuulua järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Asumisesta peräisin olevan jätteen toimittaminen jäteasemalle on suurelta osin ilmaista. 

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelumääräykset (§ 8 ja § 13)  ja Päijät-Hämeen jätehuoltomääräykset (§13)

http://www.phpela.fi/ --> Ohjeet ja lomakkeet

Päijät-Hämeen jätehuolto: https://www.phj.fi/jatteen-vastaanotto/jateasemat/

Ulla Lehtinen, ympäristötarkastaja, ulla.tt.lehtinen(at)hollola.fi

Julkaistu: 10.05.2019 10.07