Positiivista virettä

Vuoden 2019 tilinpäätös oli -0,65 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2020 tilinpäätösennuste on tällä hetkellä +5,3 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarvioesitys on -0,6 milj. euroa.

Heikoimmillaan kuluvan vuoden ennusteet olivat kesän alussa, kun Koronan vaikutukset talouteen ja työllisyyteen olivat täysin sumussa eikä kuntien ylimääräisistä valtionosuuksista ollut tietoa. Silloin arvoitiin useiden miljoonien eurojen alijäämäistä tilinpäätöstä. Hollolan kunnan osalta ylimääräiset valtionosuudet, kohtuullisen hyvin kertyneet verotulot ja sote-menojen ennakoitua maltillisempi kasvu ovat tasapainottaneet taloutta n. 8 milj. euroa eli lähes 2-% yksikön tuloveron verran. Vuoristoratamainen tilannekuva hakee vertaistaan, mutta niin hakee myös poikkeuksellinen aikakin.

Vuoden 2021 talousarvion tasapainotuksen kanssa on eletty samanlaista vuoristorataa. Syksyn aikana on käyty läpi niin säästöjä, sopeutusta kuin mahdollista kiinteistö- ja kunnallisveron korotusta. Veronkorotuksesta on kuitenkin luovuttu, koska vuoden 2020 tulos antaa hengähdystauon. Isot haasteet eivät ole poistuneet, mutta veronkorotus pitkäaikaisena ratkaisuna edellyttäisi selkeämpää kokonaiskuvaa ja ennustettavuutta. Vuosi kirkastanee kuvaa. Palaamme samojen kysymysten ääreen vuoden kuluttua.

Talousarvion toimintakulut ovat 158,7 milj. euroa, kasvua vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen on 2,7 milj. euroa (1,7%). Tästä osuudesta 1,7 milj. euroa varataan sote-menojen kasvuun.

Investointitaso on korkealla tasolla, 17 milj. euroa (netto) vuonna 2020.  Rakentamisen osuus on 6,5 milj. euroa, kunnallistekniikan 5 milj. euroa ja vesihuollon 3 milj. euroa ja maanhankinnan 2 milj. euroa. Lainamäärän nettokasvu vuonna 2021 on 7,8 milj. euroa.

Kunta on viime vuosikymmenen aikana keskittynyt vahvasti perusinfran uudistamiseen. Isot kouluinvestoinnit on toteutettu, käynnissä on sosiaali- ja terveyskeskuksen uudisrakennus, mihin toiminnot siirtyvät loppuvuodesta 2021. Uimahallin uudisrakentamisen suunnittelu käynnistyy samoin kuin kunnanviraston ja vuoden 2020 aikana ostetun Varman kiinteistön muodostaman korttelin kokonaissuunnittelu. Kunnanvirasto tyhjenee nykyisistä toiminnoista vuoden 2021 lopussa. Kuntakeskuksen kehittymistä tukee myös yksityisten toimijoiden etenevät suunnitelmat seniorikorttelin ja kerrostalojen toteutuksesta.

Strateginen yleiskaava, Kalliolan-Paimelan osayleiskaava ja Messilän asemakaava valmistuvat ja samoin uusia asuinalueita mahdollistavat Perhoslehto III Salpakankaalla ja Sorvasen alue Vesikansassa.

Keskeistä ensi vuoden toiminnan osalta on vahva panostus työllisyyden hoitoon. Hollola on mukana Lahden seudun kanssa työllisyyden kuntakokeilussa. Kunta haluaa etsiä ja kokeilla sekä uudista toimintatapoja työllisyyden edistämiseksi. Yhteistoiminta tiivistyy myös MAL-sopimuksen (maankäyttö, asuminen, liikenne) osalta; alueen kunnat ja valtio neuvottelee pitkäaikaisesta yhteistoiminnasta alueen elinvoiman ja kasvun edistämiseksi. Vahvaa yhteistyötä tehdään myös Lahden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden osalta. Hollola on mukana Kestävä Lahti -säätiössä ja pyrkii osaltaan ilmastonmuutoksen hillintään myös omalla ohjelmalla ja osallistumalla ILMAVA-valmennukseen.

Vuoden 2020 yritysten perustamisluvut ovat Hollolassa ennätyskorkealla. Yleistä kiinnostusta kohdentuu Lahden eteläiseen kehätiehen, mikä avautuu liikenteelle tämän vuoden lopussa. Ennätysmäiset EU-tuet, joista Suomen osuus on 3,2 mrd euroa tulevat varmasti antamaan buustia yritystoiminnan elpymiselle.

Pandemiatilanteen varjostamasta yleiskuvasta huolimatta vireillä on paljon positiivista ja kuntaa eteenpäin vievää virettä.

 

Hollolassa 5. marraskuuta 2020

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 05.11.2020 13.26