Prisma-keskuksen rakennustyöt alkavat

Kategoria:
Takaisin

Prisma-keskuksen rakennustyöt alkavat 1.6.2016 (viikko 22), valmisteluja tehdään jo viikolla 21. Rakennustyöt valmistuvat syyskuun lopulla 2017. Kohteen urakoitsijana on Salpausselän Rakentajat Oy.

Tarkoituksena on laajentaa nykyistä S-marketin liikerakennusta etelään päin, purkaa Keskuskadun ja Kauppakujan välissä sijaitsevat vanhat liikerakennukset ja ulottaa pysäköintipaikka Keskuskadulle saakka. Kunnanviraston itäpuolella, viraston ja pysäköintipaikan välissä sijaitsevaa niin kutsuttua Helmipankintaloa ei pureta.

Rakennustyöt alkavat maankaivutöillä ja vanhojen kiinteistöjen purkamisella Keskuskadun ja Kauppakujan välissä. Myös nykyisen S-marketin eteläjulkisivua joudutaan osittain purkamaan. S-marketin eteläinen sisäänkäynti joudutaan osittain poistamaan käytöstä rakennustöiden ajaksi.

Rakennustöiden yhteydessä suoritetaan myös Kansankadulle ja Keskuskadulle hulevesiviemäritöitä, joka tulee rajoittamaan ajoneuvoliikennettä kesä – elokuun aikana. Purkutyöt valmistuvat heinäkuun aikana ja maankaivutyöt pääosin elokuun aikana. Runkotyöt valmistuvat pääosin lokakuun loppuun mennessä.

Julkisivutyöt ajoittuvat keväälle 2017 ja pihatyöt kesälle 2017.

 

Liikennejärjestelyt muuttuvat

Rakennustöistä johtuen ajoneuvoliikenne Torikujalla ja Kauppakujalla päättyy sekä autopaikat tulevat poistumaan käytöstä rakennustöiden ajaksi. Suora henkilöliikenne Kansankadun ja torin välillä tulee myös päättymään.

Ajoneuvoliikenne Kunnanvirastolle tapahtuu jatkossa Keskuskadun ja Virastotien kautta, ja S-markettiin sekä kirjastoon Kirjakujan ja/tai Terveystien ja Runokujan kautta.

Huoltoliikenne R-kioskille/Postille, Säästöpankkille, Cafe-Anitalle, Lukko–Ässälle tapahtuu jatkossa Keskuskadun ja Virastotien kautta tai Terveystien ja Nuottikujan kautta.

Henkilöliikenne työmaan lähikiinteistöihin tulee tapahtumaan edellä mainittujen lisäksi Nuottikujan ja Kuntoilijankujan kautta. Liikuntarajoitteisilla on mahdollisuus päästä lähikiinteistöihin torin kautta.

 

Katso työmaan aikaiset liikennejärjestelyt kartalla (pdf)

Julkaistu: 01.06.2016 08.15