Prisma-keskuksen työmaalla edistystä

Kategoria:
Takaisin

Työmaalla edetään aikataulun mukaisesti. Betonielementtirungon asennus on alkamassa ja asennustyö kestää noin 2,5 kuukautta. Asennusten edetessä tullaan täyttämään myös kaivetun montun reunoja, jolloin työmaa-aidalla aidattua aluetta voidaan pienentää ja saadaan lisää liikkumatilaa Helmipankin talon ympärille. Prisma-keskusta urakoi Salpausselän Rakentajat.

Autopaikoitusta entiselle paikoitusalueelle ei valitettavasti saada ennen ensi kesän loppupuolta.

Noin viikon sisällä työmaaliikenne siirtyy Kansankadulta Keskuskadun puolelle paikkaan, jossa työmaan valmistuttua lopullinen tonttiliittymä tulee sijaitsemaan. Uusien sähkölinjojen järjestelyihin liittyvät kaivutyöt alkavat elokuun puolivälin jälkeen. Tämä tarkoittaa liikennerajoituksia Helmipankin talon eteläpäässä olevalle paikoitusalueelle ja Keskuskadun varrelle. Sähkölinjajärjestelyistä vastaa Lahti Energia Oy.

Kansankadulle tulevan uuden sadevesiviemärin rakennustyöt alkavat elokuun aikana ja tämä tulee rajoittamaan liikennettä Kansankadun suuntaisesti. Sadevesiviemärin rakentamisestä vastaa Lahti Aqua Oy.

Julkaistu: 02.08.2016 12.43