Puistot

Kunta vastaa yleisistä puistoista ja omistamistaan muista viheralueista sekä niitä koskevista hoitotoimenpiteistä, kuten puiden kaadosta.

Kunta vastaa yleisten leikkipaikkojen rakentamisesta ja kunnossapidosta.