Puistot ja leikkipaikat

Kunta vastaa yleisistä puistoista ja omistamistaan muista viheralueista sekä niitä koskevista hoitotoimenpiteistä, kuten puiden kaadosta.

Kunta vastaa yleisten leikkipaikkojen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Sivun oikean reunan linkkien kautta voit tutustua leikkipaikkojen sijaintiin.

Yhteyshenkilöt

Metsät ja puiden kaato:
Kiinteistötyöjohtaja
Timo Hakkarainen
044 780 1445

Kunnan kiinteistöjen leikkipaikat:
Toimitilainsinööri
Juha Sipilä
044 780 1462

Muut yleiset leikkipaikat:
Kuntatekniikan päällikkö
Ari Rinkinen
044 780 1453

etunimi.sukunimi@hollola.fi