Pyhäniemen kartanoympäristö

Asemakaava numero 20-232

Kaavoitettava alue sijaitsee Pyhäniemen kunnanosassa, noin kaksi kilometriä Hollolan kirkolta itään. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 24 hehtaaria.

Kaavahankkeen tarkoituksena on laatia Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaavoituksessa huomioidaan alueen merkittävät rakennushistorialliset ja maisemalliset arvot sekä luontoarvot. Tavoitteena on, että Pyhäniemen kartanon historiallinen miljöö, kehittyvä lähiympäristö ja tykinpyörätehtaan rakennettu ympäristö yhdessä muodostavat kokonaisuuden, jossa yhdistyvät asuminen, vapaa-ajan elinkeinotoiminta ja kulttuuripalvelut. Kaavahankkeella suojellaan Pyhäniemen kartanon historiallista miljöötä ja tutkitaan mahdolliset lisärakentamistarpeet. Tykinpyörätehdasta ympäristöineen kehitetään palvelemaan kasvavia majoituksen ja asumisen tarpeita. Muunneltavien ja ympärivuotisen elinkeinotoiminnan mahdollistavien tilojen toteuttaminen Tykinpyörätehtaaseen mahdollistaa nykyisen kausiluonteisen toiminnan ulottamisen ympärivuotiseksi ja monipuoliseksi vapaa-ajan toiminnaksi.

Aloitusvaihe

Vireilletulo 18.12.2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä 17.1.-15.2.2013

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos nähtävillä 6.3.-4.4.2014

 

Asiakirjat (pdf):

Kaavaluonnos

Kaavaselostus

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus nähtävillä 5.11.-4.12.2015 

Asiakirjat (pdf):

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Havainnekuva

Nyt: Hyväksyminen

Tekninen lautakunta 20.12.2016 § 123

Kunnanhallitus 9.1.2017 §4

Kunnanvaltuusto 6.2.2017

  

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet 1-8

Kaavaselostuksen liitteet 9-13

Natura-arvio (23.3.2016)