Pyhäniemen kartanoympäristöä koskeva kaava on saanut lainvoiman

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Asemakaavan voimaantulo

Hollolan valtuuston 6.2.2017 hyväksymä Pyhäniemen kartanoympäristöä koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 1200-1202, lähivirkistysaluetta, suojaviheraluetta, luonnonsuojelualuetta, maisemallisesti arvokasta peltoaluetta, maa- ja metsätalousaluetta jolla on ympäristöarvoja, sekä katualuetta.

6.4.2017
Kunnanhallitus

Lainvoimainen kaava. Katso kohta hyväksyminen.

 

Julkaistu: 06.04.2017 01.10