Pyhäniemen vanhainkodin ympäristö

Kaavan numero 98 20-267

Kaavoitettava alue sijaitsee Pyhäniemen kartanon itäpuolella käsittäen Ritanraitin ja Martinraitin rakennuskantaa sekä Ehtootien varrella Pyhäniemen vanhainkodin ympäristöä.

Tavoitteena on määritellä eri toimintojen sijoittuminen alueella, nykyisten rakennusten käyttötarkoitukset, katuverkko ja uudet rakennuspaikat, huomioiden alueen sijoittuminen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaseen ympäristöön. 

Aloitusvaihe

Elinvoimavaliokunta 22.9.2020 §69

Asemakaavasta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 1. – 30.10.2020.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

30.9.2020
Elinvoimavaliokunta

Vireilletulovaiheen asiakirjat (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Nyt: Luonnosvaihe

Asemakaavan luonnosvaihtoehdot pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 20.10. – 18.11.2022 Hollolan kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

19.10.2022
Kehitys- ja kaavoituspalvelut

Luonnosvaiheen asiakirjat (pdf):

Kaavakartta, VE1

Kaavakartta, VE2

Asemakaavaselostus

Selostuksen liitteet:

Liite 1, OAS 14.10.2022

Liite 2, Havainnekuva, VE1

Liite 3, Havainnekuva, VE2

Liite 4, Rakennushistoriaselvitys

Liite 5, Argeologinen inventointi 2021

Liite 6, Luontoselvitys

Liite 7, Lepakkoselvitys

Liite 8, Meluselvitys

Liite 9, Liikenneselvitys

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen