Raikkonen

Asemakaava numero 23-243

Kaavoitettava alue sijaitsee Vesijärven rannalla Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin rajalla noin 6 km pohjoiseen Lahden kaupungin keskustasta. Alueen koko on noin 10,4 ha. Alue liittyy etelässä ja idässä olemassa olevaan asuntoalueeseen.

Alue on kokonaisuudessaan yksityisomistuksessa. Aluetta on tarkoitus kehittää pientalotyyppisenä asuinalueena. Kulkumahdollisuutta asuinalueelle tutkitaan Toisenmäentien kautta.

Aloitusvaihe

Vireilletulo 25.2.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtäville 6.3.-4.4.2014

Luonnosvaihe

Luonnosvaihtoehdot 2 kpl nähtävillä 28.5.-27.6.2014

 

Asiakirjat (pdf):

Kaavaluonnos ve1

Kaavaluonnos ve2

Kaavaselostus

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 5.1. - 3.2.2017

 

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Kaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

 

Muu materiaali: (pdf)

Luontoselvitys (12.10.2016)

Katuyhteyden tilanvaraussuunnitelma (7.12.2016)

Nyt: Hyväksyminen

Tekninen lautakunta 18.4.2017

Kunnanhallitus 24.4.2017

Kunnanvaltuusto 22.5.2017 §26

 

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet 1-4

Kaavaselostuksen liite 5

Kaavaselostuksen liite 6