Raikkosen alueen asemakaavan hyväksyminen

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Raikkosen alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen.

Hollolan valtuusto on hyväksynyt 22.5.2017 asemakaavan, joka koskee Kukkilan (23) kunnanosan kiinteistöjä 98-414-2-206 sekä osia kiinteistöistä 98-414-2-207, 98-414-2-176 ja 98-414-2-423. Asemakaavan muutos koskee maa- ja metsätalousaluetta sekä lähivirkistysaluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Kukkilan (23) kunnanosan korttelit 250-258 sekä suojelu-, vesi-, lähivirkistys- ja katualueita.

Päätökseen voi MRL 188 §:n mukaisesti hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

31.5.2017
Kunnanhallitus

Hyväksytyt kaava-asiakirjat löytyy kaavan sivuilta. Katso kohta hyväksyminen. Linkki tästä.

Julkaistu: 31.05.2017 10.58