Rajan näyttö

Rajan näyttö on epävirallinen mittaustoimenpide rajan paikan selvittämiseksi.

Rajan näytössä osoitetaan mittaustoimenpiteellä kiinteistörekisterin mukaisen rajan sijainti maastossa. Rajan näytössä ei voida rakentaa uusia rajamerkkejä. Rajan näytöllä ei ole vaikutusta kiinteistörekisterissä oleviin tietoihin eikä rajan näyttöä rekisteröidä. Mikäli rajamerkki on kadonnut tarvitaan rajankäynti, joka on maanmittaustoimitus.

Kunta suorittaa tilauksesta mittaus- ja maastotöitä myös yksityisille tuntiveloituksella.

Hollolan kunnan mittaryhmä merkitsee rajan tai rajamerkit, mikäli merkittävä kiinteistö sijaitsee kunnan sitovan tonttijaon mukaisella asemakaava-alueella.

Rajan näytön voi tilata maankäytöstä, kiinteistö- ja mittausyksiköstä.