Rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2017

Kategoria:
Takaisin

Hollolan kunnan valtuusto on kokouksessaan 7.11.2016 § 60 hyväksynyt uuden rakennusjärjestyksen ja § 61 uudet ympäristönsuojelumääräykset. Päätöksistä ei valitettu hallinto-oikeuteen.

Rakennusjärjestys sekä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.1.2017.

Julkaistu: 21.12.2016 10.02