Rakennusoikeustiedustelut

Rakennusoikeus määräytyy asemakaavoitetuilla alueilla asemakaavassa ilmoitetun tontin tehokkuusluvun mukaan.

Yleiskaavoissa voi myös olla määräyksiä rakennusoikeuden määrästä. Jos yleiskaavassa ei ole merkintää yleiskaavaan merkityn rakennuspaikan rakennusoikeudesta, määräytyy yleiskaavan rakennusoikeus haja-asutusalueella rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti.

Rakennusoikeuskyselyt käsitellään mahdollisesti rakennusvalvonnan ja maankäytön viikkopalaverissa, asiasta ilmoitetaan käsittelyn jälkeen.

Kyselyt osoitetaan suoraan rakennustarkastajille, mieluimmin sähköpostilla.